Udruženja ekonomista RS „SWOT“ zajedno sa Beogradskom bankarskom akademijom veoma uspješno je organizovalo seminar sa temama iz oblasti osiguranja

Nakon pozdravne riječi predstavnika Udruženja , učesnicima su se obratili direktor Agencije za osiguranje RS g-đa Božana Šljivar i predsjednik Udruženja osiguravajućih organizacija RS mr. Borko Popović. Oni su oslikali stanje u sektoru osiguranja u RS i BiH.

Najveću pažnji izazvalo je predavanje prof.dr. Dejana Erića na temu “ Značaj menadžmenta u primjeni novog zakona o osiguranju “ koji je vrlo slikovito predstavio dešavanja u preduzećim u periodu krize, mogućnosti prevazilaženja krize kroz izmjene organizacija u preduzećima, kontrolu troškova kao i komparacija sa svjetskm ekonomijama.

G-din Zlatan Filipović je izložio prezentaciju na temu “Razvoj nadzora osiguranja u zemljama kandidatima za članstvo u EU ”. U svom radu napravio je svojevrsnu retrospektivu svih transformacija državnih tijela zaduženih za nadzor osiguranja u zemljama koje su postale članice EU tokom proteklog perioda (s posebnim osvrtom na Poljsku).

Obzirom na najave koje se tiču uvođenja odbora za reviziju i internih revizora u društvima za osiguranje na seminaru je govorila i Jelena Popović voditelj sektora interne revizije u Raiffeisen banci d.d.Beograd sa akcentom na ulogu i značaj interne revizije, kao i osnovni principi na kojima funkcioniše interna revizija u preduzećima.

U diskusijama se često isticala uloga osiguravajućih društava kao institucionalnih investitora na tržištu kapitala, a rad na tu temu imali su prof.dr. Mladenka Balaban sa Beogradske bankarske akademije , kao i prof. dr. Dejan Erić.

Prof. dr Mladenka Balaban je imala i izlaganje koje se odnosi na nadzor osiguranja u Republici Srpskoj I Republici Srbiji.

Seminar je završen pitanjima učesnika koja su se odnosila na česte probleme u primjeni pomenutih zakona, kao i razmjena iskustava iz zemalja u okruženju.

Ovim seminarom je otvoreno i jedno važno pitanje, a to je pitanje kontinuirane edukacije vodećih menadžera u osiguravajućim društvima.

Po završetku seminara , svi polaznici su dobili sertifikat o učešću.

GALERIJA

Nadzor_u_osiguranju

Mogucnosti_i_ogranicenja_razvoja_osiguranja_u_svijetlu_aktuelnog_zakona_o_osiguranju

ZNACAJ_MENADZMENTA_U_PRIMENI_NOVOG_ZAKONA

UPRAVLJANJE_SREDSTVIMA

Interna_revizija_-_zasto

Tržište osiguranja Republike Srpske – nadzor i uloga Agencije za osiguranje

Izvor SWOT