Webinar: Ko ima pravo na poreske olakšice u Republici Srpskoj i kako ih ostvariti

Webinaru će prisustvovati:Iznos kotizacije : 60,00 KM bez uračunatog PDV-a

Kotizaciju mozete uplatiti na žiro račun Udruženja ekonomista RS SWOT, broj ž.r : 555-0070022389-894 otvoren kod Nove banke a.d.