DOBOJ – Kompanija “Siti mol” iz Bijeljine kupila je danas dobojsku Fabriku kompresora i pneumatskih alata “Trudbenik” u stečaju za 12 miliona KM, rekao je Srni stečajni upravnik Dragan Prodić.

Prodić je istakao da je riječ o jedinstvenom primjeru okončanja stečaja preduzeća u BiH u kojem će sva potraživanja povjerilaca biti izmirena.

Ponudu od 12 miliona KM prihvatila je Skupština akcionara na današnjoj licitaciji.

Prodić je rekao da su se prijavila i akontaciju uplatila dva preduzeća, “Siti mol” iz Bijeljine i “Boks” iz Doboja, ali da je licitaciji u Okružnom privrednom sudu u Doboju prisustvovao samo “Siti mol”.

Prodić je naveo da je kupac u obavezi da u narednih 30 dana uplati ugovoreni iznos, nakon čega će biti organizovana glavna dioba sredstava povjeriocima.

Zadovoljan je, kaže, što su ponudu, osim Poreske uprave Republike Srpske koja je bila suzdržana tokom glasanja, prihvatili ostali povjerioci.

Stečajni postupak u “Trudbeniku” otvoren je 2016. godine i od tada su održane tri neuspjele licitacije sa ponuđenim iznosima od oko 19 milion, 16 miliona i 14 miliona KM.