BANJALUKA – Narodna skupština Republike Srpske (RS) usvojila je danas Izvještaj Investiciono-razvojno banke (IRB) RS o poslovanju za 2007. godinu, u kojem se navodi da su ostvareni prihodi od oko 960.000 KM, rashodi od 916.000 KM, a da je kapital banke 31. decembra 2007. godine iznosio pet miliona KM.

Poslanici su usvojili i zaključak SNSD-a kojim se Narodna skupština zadužuje IRB da u roku od tri mjeseca pripremi informaciju o izvršenoj privatizaciji državnih preduzeća i banaka u RS, o ukupno ostvarenom iznosu sredstava i njihovoj strukturi u gotovini ili staroj deviznoj štednji, kao i informaciju o utrošku i strukturi utroška ukupno prikupljenih sredstava od 1. januara 2001. godine do 31. decembra 2005. godine.

Direktor IRB-a RS Brane Stupar rekao je u završnoj riječi da prilikom dodjele kredita ove banke nema diskriminacije ni prema teritorijalnom niti prema bilo kojem drugom osnovu.

On je naglasio da su planovi ove banke usmjereni na dovršetak privatizacije, razvoj korporativnog upravljanja i povećano prisustvo stranih partnera u RS.

“IRB RS će iskoristiti svaku priliku da podrži rast i razvoj RS putem svih procesa u ovoj banci, kao i da prikuplja dodatna sredstava za kreditne linije ove banke”, rekao je Stupar.

Usvajanju Izvještaja IRB RS o poslovanju za 2007. godinu prethodila je gotovo petočasovna rasprava u Narodnoj skupštini RS.

Poslanici su prihvatili i odluku o formiranju anketnog odbora koji bi utvrdio činjenično stanje u Fondu stanovanja RS.

U parlamentu je u toku rasprava o Izvještaju o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za prošlu godinu.

Izvor Agencije