BANJALUKA – Odluka o usvajanju apelacije oko nezakonite prodaje imovine preduzeća “Krajina Borac”, vlasništvo Vlade RS, koju je Ustavni sud BiH donio u maju prekršivši zakone o privatizaciji i odluku visokog predstavnika u BiH, stigla je na postupanje u Vrhovni sud RS.

Za tu odluku Ustavnog suda BiH glasale su strane sudije i sudije Bošnjaci, dok su tadašnji potpredsjednik, a sada predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simović i sudija Mato Tadić glasali protiv nje.

Ovog puta riječ je o apelaciji Slavka i Dijane Milojica iz Novog Grada i “Trgovine Borac” iz Travnika.

“Trgovina Borac”, zastupana po direktoru Fehimu Bojiću, prodala je poslovni prostor od 65,26 kvadratnih metara Slavku i Dijani Milojica. Taj objekat Vlada RS prije toga privatizovala je preko Direkcije za privatizaciju u sklopu imovine “Krajina Borca”.

“Krajina Borac” je potom tužio Milojice, a Vrhovni sud RS obavezao da tužiocu predaju poslovni prostor u posjed. Oni su uložili apelaciju koju je Ustavni sud BiH usvojio 30. maja, vraćajući odluku Vrhovnom sudu RS na postupanje.

– Utvrđuje se povreda prava na imovinu. Vrhovni sud RS dužan je da po hitnom postupku donese novu odluku i da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama – navedeno je u odluci.

Predsjednik Upravnog odbora “Krajina Borca” Zoran Milaković kaže da je Ustavni sud ovom odlukom načinio presedan jer je, faktički, njome obezvrijedio sve privatizacije obavljene u oba entiteta.

– Iako je “Krajina Borac” dobila sve sudske procese protiv “Trgovina Borca”, Ustavni sud BiH ranije je već usvojio i apelaciju travničke firme i Kompanije “Malbašić”. Time su prekršeni Okvirni zakon o privatizaciji preduzeća i banaka u BiH, Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima RS i Odluka visokog predstavnika u BiH Volfganga Petriča iz 2000. godine – kaže Milaković.

U izdvojenom mišljenju o neslaganju Miodrag Simović je naveo da smatra da je apelacija neosnovana.

– Vrhovni sud RS je jasno i argumentovano obrazložio zašto se na konkretan slučaj treba primijeniti Okvirni zakon o privatizaciji, a ne Zakon o vlasničkopravnim odnosima i Zakon o prometu nekretnina, i zašto je predmetni ugovor o kupoprodaji ništavan – istakao je Simović.

Ovom izdvojenom Simovićevom mišljenju pridružio se i sudija Ustavnog suda BiH Mato Tadić.

Ustavni sud

Miodrag Simović u izdvojenom mišljenju upozorava na opasnost pogrešnog tumačenja arbitrarnosti.

– Kada bi se arbitrarnost tumačila kao nezakonitost ili pogrešna primjena materijalnog ili procesnog prava, onda bi se Ustavni sud pretvorio u novu sudsku instancu u okviru redovnog pravosuđa, a on to nije – naveo je Simović.

Izvor Glas Srpske