BANJALUKA – Zbog sve manjeg broja kreditno sposobnih žiranata banke u Republici Srpskoj počele su češće da odobravaju kredite za koje nije potrebna garancija drugog lica, ali klijenti moraju imati adekvatno pokriće kako bi dobili zajam.

Kako kaže zamjenik direktora Agencije za bankarstvo RS Željka Rakocija, iako je smanjen broj kreditno sposobnih žiranata, neće doći do smanjenja obima kreditiranja.

– Zbog sve manje kreditne sposobnosti uloga žiranata biće smanjena prilikom odobravanja kredita. Uloga žiranta sve više zamjenjuje se nekretninom, pokretnom stvari, zalihama robe, automobilom te hartijama od vrijednosti – kazala je Rakocija.

U Hipo Alpe Adrija banci kazali su da već duži period nude kredite bez žiranata, i to kroz tri različite kreditne linije.

– U prvu liniju spadaju hipotekarni nenamjenski krediti sa iznosom do 150.000 maraka. Za ovaj kredit klijenti moraju imati kvalitetne instrumente obezbjeđenja i kreditnu sposobnost – kazali su u ovoj banci i dodali da drugoj kreditnoj liniji pripadaju nenamjenski kratkoročni i dugoročni krediti bez žiranata uz polisu Jahorina osiguranja sa iznosom do 10.000 maraka.

U Hipo Alpe Adrija banci kazali su da treću kreditnu liniju bez žiranata čine lombardni krediti, gdje je iznos kredita određen visinom depozita.

U Rajfajzen banci kazali su da postoje instrumenti kojima se mogu obezbijediti krediti bez žiranata, kao što su hipoteka na nekretnini, razne vrste osiguranja, te oročeni namjenski depozit.

– Nenamjenski kredit bez žiranata uz odgovarajuće polise osiguranja, te administrativnu zabranu i mjenicu, odobrava se u iznosu do 20.000 maraka – kazali su u ovoj banci i dodali da je bez žiranta moguće dobiti i zamjenski kredit u iznosu do 20.000 maraka, koji je namijenjen klijentima koji su uredno otplatili minimum devet anuiteta nenamjenskog kredita u ovoj banci.

U NLB Razvojnoj banci kazali su da pored žiranata postoji više instrumenata za obezbjeđenje kredita u ovoj banci, a to su zalog na pokretne i nepokretne stvari, te osiguranje kredita kod neke od osiguravajućih kuća.

Uslovi

U Rajfajzen banci kažu da je bez žiranta moguće dobiti i kredit plus, koji je namijenjen klijentima banke koji su u potpunosti otplatili nenamjenski kredit u periodu do 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za novi kredit.

– Životno osiguranje je alternativni instrument obezbjeđenja za namjenske i nenamjenske kredite u Rajfajzen banci i zamjenjuje sve ostale instrumente obezbjeđenja – kazali su u ovoj banci.

Izvor Agencije