BANJALUKA – Spoljni dug BiH na kraju jula iznosio je 5,8 milijardi maraka i veći je za oko 584 miliona maraka u odnosu na kraj 2009. godine, podaci su Centralne bane BiH. U banci kao razlog povećanja duga navode povlačenje novih kredita, od čega se 270 miliona maraka odnosi na sredstva po osnovu stend-baj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

– Na povećanje spoljnog duga uticao je i rast vrijednosti američkog dolara – kazali su Centralnoj banci.

Dodaju da, kada je u pitanju spoljni dug, BiH spada u red umjereno zaduženih zemalja.

Naglašavaju da je spoljni dug BiH iznosio 21,7 odsto BDP-a.

– Od zemalja u okruženju jedino je Makedonija imala manje učešće spoljnog dug u BDP-u i to od 20 odsto. Spoljni dug Srbije prošle godine iznosio je 32,4 odsto BDP-a, Hrvatske 35,3 odsto, a Slovenije 35,9 odsto BDP-a – podaci su Centralne banke.

Goran Račić iz Udruženja ekonomista RS "SWOT" kazao je da je povećanje spoljnog duga BiH proporcionalno privrednom napretku zemlje.

– BiH za sada nije previše zadužena zemlja i ne spada u red visokozaduženih zemalja. Problem BiH je to što nema prijeko potreban privredni napredak i razvoj industrije koji bi mogao da servisira rast spoljnog duga – kazao je Račić.

On je dodao da BiH ranije nije ni bila u mogućnosti da se dodatno zadužuje, jer nije imala uslova da dug i servisira.

Servisiranje

U Centralnoj banci navode da bez obzira na povećanje spoljnog duga, BiH nije kasnila u njegovom servisiranju.

– Centralna banka i dalje pažljivo prati sva relevantna kretanja kako bi se spoljašnji dug zadržao pod kontrolom – rekli su u banci.

Izvor Glas Srpske