BRČKO – Da su necarinske barijere u trgovini sa susjedima i dalje prisutne, pokazuje primjer kompanije “Voćar” iz Gornjeg Rahića u distriktu Brčko, koja je prije nekoliko dana kamion sa svojim proizvodima morala vratiti iz Srbije, jer su carinske vlasti ove zemlje tražile nepotrebne i skupe analize.

“Prije nekoliko dana sam novom poslovnom partneru iz Kruševca poslao kamion svojih proizvoda. Riječ je o prvoj turi robe kojom sam namjeravao platiti opremu koju sam nabavio u vrijednosti 100.000 evra”, kaže Meho Musić, vlasnik “Voćara”, dodajući da je kada je roba došla na carinski terminal u Srbiji obaviješten da njihovi carinski organi traže nalaz analiza svakog pojedinačnog pakovanja.

Pojašnjava da su u kamionu bile četiri grupe robe sa 32 vrste pakovanja, ali da su carinske vlasti Srbije tražile čak 23 analize koje ukupno koštaju oko 4.000 evra.

“Tražili su, na primjer, analizu za svako težinsko pakovanje flipsa od 20, 50, 100, 200 grama”, kaže Musić i dodaje da na to nije mogao pristati s obzirom na to da je ukupna vrijednost pošiljke bila oko 5.000 eura.

Napominje da je putem špeditera došao do telefonskog broja srbijanskog inspektora i zatražio od njega da smanji broj analiza. Ovaj mu je, kako kaže, poručio da će se javiti sljedećeg dana, ali to nije učinio.

“Da ne bih svom kupcu, poslovnom partneru iz Kruševca, napravio štetu, odlučio sam da kamion sa robom vratim u BiH”, kaže Musić.

Naglašava da njegova kompanija posjeduje sve najvažnije certifikate među kojima i HACAP i da izvozi u zemlje Evropske unije, poput Njemačke i Slovenije, kao i druge zemlje regije, ali da se s ovakvim problemom nigdje nije susretala.

“Očigledno je riječ o čistoj korupciji, korištenju našeg neznanja”, ističe Musić i dodaje da se BiH pridružila zoni slobodne trgovine CEFTA naopako, zajedno sa zemljama koje imaju puno razvijeniju poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Igor Gavran iz Sektora za makroekonomski sistem Spoljnotrgovinske komore BiH, kaže da je ovaj slučaj tipičan primjer necarinskih barijera s kojima se bh. privrednici susreću i logična posljedica nepotpisivanja sporazuma sa Srbijom o uzajamnom priznavanju izvještaja akreditiranih tijela za ocjenu usklađenosti.

“Svega toga ne bi bilo da je protokol, koji smo sa Srbijom parafirali prije nekoliko mjeseci, potpisan”, kaže Gavran i dodaje da bi naše vlasti trebalo bi da odmah reaguju recipročnim mjerama.

Bojana Vujičić, portparol Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, još jednom je ponovila da sporazum nije potpisan zbog toga što dvije strane ne mogu da usaglase zajednički termin.

Ipak, u STK BIH ovo objašnjenje ne smatraju opravdanim s obzirom na to da je nedavno ministar Mladen Zirojević u Beogradu potpisao sporazum o veterinarskoj saradnji BiH i Srbije.

Kako nezvanično saznajemo, potpisivanje protokola odugovlači bh. strana kako bi se za izdavanje dokumenata za izvoz u Srbiju bile akreditovane neke od bh. laboratorija za koje u krugovima bliskim Ministarstvu postoji interes.

Izvor Agencije