BEOGRAD – Rejting agencija ””Standard and Poor”s”” je u juče objavljenom izveštaju potvrdila ocjenu kreditnog rejtinga Srbije na nivou BB+ i zadržala stabilne izglede za njegovo dalje povećanje, saopšteno je iz Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije.

Dosljednost u sprovođenju odgovorne ekonomske politike dala je rezultate, pa tako Srbija i dalje ostaje u grupi rijetkih zemalja kojima u 2020. godini kreditni rejting nije smanjen.

Agencija navodi da su zahvaljujući uspješno sprovedenim strukturnim reformama i mjerama fiskalne discipline i konsolidacije stvorene dobre osnove za održiv privredni rast i da je Srbija ušla u ovu krizu spremna i sa dobro uravnoteženim finansijama.

Ističe se da je smanjenjem javnog duga u prethodnom periodu stvoreno dovoljno fiskalnog prostora da u uslovima krize može da podrži dodatno zaduživanje za paket mjera podrške privredi i oporavak ekonomije od negativnog uticaja pandemije, što je ujedno usporilo ekonomski pad srpske privrede.

Takođe, uspješne mere monetarne politike sprovedene u prethodnim godinama, rezultirale su stabilnom i niskom inflacijom, koja je na nivou od ispod dva odsto.

U izvještaju se konstatuje da je potencijalna ekonomska šteta od šoka izazvanog pandemijom korona virusa ublažena zahvaljujući i zajedničkom paketu mjera podrške Vlade Srbije i Narodne banke Srbije, koji iznosi gotovo 13 odsto BDP-a.

Mjere koje su imale za cilj očuvanje proizvodnih kapaciteta cjelokupne privrede, održanje životnog standarda stanovništva i obezbjeđivanje likvidnosti svih ekonomskih subjekata, značajno su pomogle da se ublaže neposredne posljedice pandemije, ali i da se stvore uslovi za brži oporavak privrede i ostvarenje dinamičnog rasta u 2021. godini.

Pored toga, Narodna banka Srbije je smanjila referentnu kamatnu stopu za kumulativnih 100 baznih poena na 1,25 odsto tokom 2020. godine i povećala likvidnost bankarskog sektora putem svop i repo-transakcija.

Usljed potrebe da se finansiraju mjere podrške privredi i građanima kako bi se smanjio uticaj krize u 2020. godini, došlo je samo do privremenog blagog porasta učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu i već u narednoj godini očekuje se da će se javni dug vrati na prethodni opadajući trend.

Direktne strane investicije u prethodnom periodu su bile više nego dovoljne da u potpunosti pokriju tekući deficit.

Pored toga, ””Standard and Poor”s”” navodi i da su tokom protekle decenije strana ulaganja u srpsku proizvodnju rezultirala jačanjem prihoda i diverzifikacijom izvozne korpe.

Agencija navodi da su bankarski sistem i kurs dinara ostali stabilni, da su devizne rezerve na rekordnom nivou i da je nivo problematičnih kredita značajno smanjen sa 22 odsto, koliko je iznosio u 2015. godini, na 3,40 odsto od ukupnog iznosa na kraju septembra 2020. godine.

””Standard and Poor”s”” procjenjuje manji privredni pad ove godine od 1,5 odsto, u odnosu na prethodno projektovanih 3,5 procenta u maju, kao i da će Republika Srbija već naredne godine stvariti značajan privredni rast od 4,50 odsto.

Ukoliko se povećanje priliva stranih direktnih investicija nastavi, kao i poboljšanje otpornosti platnog bilansa, rast primanja od izvoza i povećanje nivoa deviznih rezervi, i pored svih rizika, stvorili bi se uslovi za povećanje kreditnog rejtinga Srbije.

(Tanjug)