BANJALUKA – U Banjaluci i Gradišci počeo je sa radom integrisani pilot-sistem za elektronsko izdavanje dozvola u građevinarstvu, koji omogućava izdavanje građevinskih dozvola u roku od pet dana, i to bez potrebe za dolaskom u Gradsku upravu.
Na video-konferenciji koja je održana ovim povodom zajednički je konstatovano da je ovaj veliki korak rezultat predanog rada svih učesnika i reformskog procesa ostvarenog kroz Projekat poboljšanja poslovnog okruženja – LIFE, koji je sprovela Međunarodna finansijska korporacija /IFC/, članica Grupacije Svjetske banke, uz finansijsku podršku britanske Ambasade u BiH.

Cilj projekta je da pruži brže, jeftinije i transparentnije usluge privrednicima i građanima u BiH, saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Resorni ministar Srebrenka Golić rekla je na video-konferenciji da će uvođenjem integrisanog sistema proces izdavanja građevinskih dozvola biti dodatno racionalizovan, ističući da se očekuje da se na lokalnom nivou ostvare velike uštede, a, naročito, da će doći do smanjenja investicionih troškova.

“Nadamo se da će uskoro i druge opštine i gradovi Republike Srpske slijediti ovaj primjer, jer sada postoje i zakonski i infrastrukturni preduslovi da sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj uvedu ovaj sistem i to sada isključivo zavisi od njihove spremnosti da reformama unaprijede usluge koje pružaju svojim građanima i privrednicima”, istakla je Golićeva.

Ona je navela da je tokom realizacije projekta izmijenjen niz zakonskih i podzakonskih akata na entitetskom nivou, sprovedena cjelovita regulatorna reforma na dvije pilot-lokacije, u Banjaluci i Gradišci.

“Pilot-sistem je od danas u funkciji i može elektronski primati zahtjeve investitora koji žele graditi u Banjaluci i Gradišci, što će dodatno povećati atraktivnost Banjaluke i Gradiške za investiranje”, naglasila je Golićeva.

Britanski ambasador u BiH Metju Fild rekao je da je sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola model koji se želi proširiti u BiH u smislu načina na koji vlade pružaju usluge svojim građanima, posebno tokom pandemije.

“Snažne veze između lokalnih i entitetskih vlada, kompanija i građana su nam pomogle da postignemo impresivne rezultate”, istakao je Fild.

On je rekao da će Velika Britanija nastaviti da usko sarađuje sa partnerima na različitim nivoima vlasti i sa organizacijama poput IFC-a kako bi podržali digitalizaciju, bolje poslovno okruženje i poboljšani kvalitet usluga za građane širom BiH. (Srna)