BANJALUKA – Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Republike Srpske sa inostranstvom u prvom polugodištu ove godine iznosila je 2.474.376.000 KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 46,3 odsto, izjavila je direktor Zavoda za statistiku RS Radmila Čičković.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da se od ukupnog obima sponjnotrgovinske razmjene na izvoz odnosi 783.430.000 KM, a na uvoz 1.690.000.000 KM.

Čičkovićeva je navela da je spoljnotrgovinski deficit u periodu januar – jun 2009. godine iznosio 907.516.000 KM.

Ona je istakla da je u strukturi izvoza najzastupljenija Srbija, na koju se odnosi 21,4 odsto izvoza, zatim Italija sa 17,8 odsto i Hrvatska sa 13,4 odsto.

U strukturi uvoza najviše učestvuje Srbija sa 21,4 odsto, zatim Rusija sa 18,1 odsto i Italija sa 10,6 odsto.

Čičkovićeva je istakla da su, prema proizodima u strukturi izvoza, najzastupljeniji električna energija, obrađeno drvo, naftna ulja i ulja od bitumenskih minerala, dok su u strukturi uvoza najzastupljeniji nafta i ulja dobijena od sirovih bitumenskih minerala, te lijekovi.

Ona je navela da je ostvarena industrijska proizvodnja u RS u prvom polugodištu ove godine veća za 17,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Mjesečna inflacija u RS u junu je bila 0,1 odsto, dok je godišnja inflacija posmatrana u periodu jun ove – jun prošle godine imala negativnu vrijednost od 2,2 odsto, dodala je Čičkovićeva.

Izvor Agencije