BANJALUKA – Prvi put na ovim prostorima jedna kompanija je podijelila međudividendu svojim akcionarima.

Skupština akcionara "Telekoma Srpske", na prijedlog većinskog vlasnika “Telekoma Srbije”, usvojila je u odluku o raspodjeli dobiti iz prvog kvartala 2009. godine (18,8 miliona KM), te neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 30 miliona KM.

Akcionari su tako ukupno podijelili 48,8 miliona KM od međudividenda i dividende iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

Dobit će biti raspoređena srazmjerno na sve akcije “Telekoma Srpske” po principu da svakoj akciji pripada nominalni iznos od 0,09948 KM. Početak isplate međudividende je 15. maj.

Izvor Agencije