Kada bude sakupljeno dovoljno materijala za dokazivanje masovnog kršenja zakona kod podizanja kamatnih stopa, biće pokrenuta kolektivna tužba protiv banaka, kaže Ibrahim Tirak, direktor Uprave za inspekcijske poslove FBiH.

Tvrdi da se ne bori protiv banaka, ali i da će od suda tražiti da kažnjene banke snize kamate.

Jeste li zadovoljni prvim presudama bankama koje su novčano kažnjene zbog povećanja kamata na kredite?

TIRAK: Ne borim se protiv banaka kako neko nastoji da predstavi. Samo želim da građani budu zaštićeni. Prije nekoliko mjeseci na više sastanaka upozoravao sam banke da promijene svoj način rada u pogledu potrošačkih kredita. Govorio sam da je bolje naći kvalitetno rješenje i za njih i građane nego da idemo na sud, od čega se pravi medijska pompa, hajka… Ni meni ni građanima nije u interesu da uživamo u tome što smo banke dobili na sudovima, nego je cilj da dođemo da jasnih pravnih rješenja. Ne treba nam Pirova pobjeda. Zadovoljan sam utoliko što mislim da sam uspio zaštititi građane.

Hoće li presude uticati na banke i njihovog regulatora da problem ipak bude riješen na drugačiji način?

TIRAK: Svi oni koji misle da su prozvani i da im je to posao, trebalo bi da sjednu s bankama i regulišu ovo pitanje. Definitivno moraju shvatiti da ima neko ko građane štiti i neće dozvoliti da se dalje radi na način na koji se do sada radilo.

Hoće li u slučaju pozitivnih rješenja u drugostepenom postupku banke morati vratiti kamate na raniju visinu, odnosno sniziti ih?

TIRAK: Prije nego što do toga dođe bilo bi drobro da banke i Agencija za bankarstvo FBiH reaguju. Mi ćemo i dalje ići s tužbama, jer to je naša obaveza. Član 120 Zakona o zaštiti potrošača BiH predviđa Institut kolektivne tužbe koju ćemo podnijeti protiv svih banaka protiv kojih dobijemo pravosnažne presude. Tom tužbom ćemo tražiti odlučivanje suda o masovnom kršenju prava potrošača, a ovdje je upravo o tome riječ. Tražićemo, i sud će o tome odlučivati, da kamate budu vraćene, da odnosi budu uređeni, i to će se morati poštovati. Sigurno ćemo podnijeti i tu vrstu tužbe kada sakupimo dovoljno materijala da dokažemo da je kršenje prava potrošača masovno.

Hoće li kolektivna tužba značiti da će građani imati pravo po automatizmu da traže vraćanje kamatnih stopa na raniji nivo i povrat novca?

TIRAK: Sud može naložiti da banke po automatizmu poštuju presudu. Sve zavisi šta ćemo dokazati na sudu, a mislim da ćemo dokazati masovno kršenje prava potrošača. Mi ćemo tražiti vraćanje kamata na ugovoreni nivo.

Da li još pristižu žalbe građana?

TIRAK: Mi smo sve prigovore koji stižu poslali u Agenciju za bankarstvo FBiH na nadležno postupanje, jer je to prava adresa. U prvom navratu je bilo oko 300 takvih predmeta, sada sakupljamo nove žalbe koje su pristigle i ponovo ih šaljemo Agenciji da ona riješi taj dio problema. Kako će reagovati, vidjećemo.

U žiži je novi ekološki incident za koji je, prema indicijama, odgovoran "Arcelor Mittal" Zenica. Rekli ste da vam je "preko glave" ove kompanije. Da li zakon predviđa visoke kazne za slučajeve kakav je ovaj zenički?

TIRAK: Mi smo u više navrata kontrolisali "Arcelor Mittal" i tamo dosta stvari ne štima s aspekta zaštite okoliša. Istina je i to da oni puno ulažu u tom pogledu. Možda smo svi mi puno nestrpljivi da taj posao završe. Željezara je pokrenula aktivnosti za dobijanje okolinske dozvole i obnavljanje drugih dozvola kojima je istekao rok. Pritišćemo ih i kažnjavamo i ima pomaka. Bilo da oni ili neko drugi bude kriv za incident u Zenici, vjerujte da ćemo ih debelo kazniti.

Hoćete li nastaviti inspekcije kamenoloma koje ste nedavno započeli u Unsko-sanskom kantonu?

TIRAK: U USK je obavljen samo jedan dio kontrola. Oni su bili najkritičniji pa smo prvo s njima krenuli. Zatvorili smo jako puno kamenoloma, ali ima još posla koji treba da obavimo. Imamo problem što rudarski inspektori ne mogu da stignu sve poslove jer imaju obaveza s metanskim jamama. Čim završe drugu turu jama, ponovo ćemo kontrolisati kamenolome.

Na pretposljednjoj sjednici Vlade obavezani ste i na inspekcije u turizmu. Hoćete li se uhvatiti u koštac s problemom neplaćanja turističke takse?

TIRAK: Postupićemo u skladu sa zaključkom Vlade. Međutim, moje prvo pitanje je zašto neko ne plaća turističku taksu? Kada bude postavljeno to pitanje, doći će se i do rješenja, jer kad plate taksu, ljudi hoće da vide i šta su dobili od nje. Problem je to što oblast ugostiteljstva i turizma nije dobro regulisana.

Da li Vam je Vlada FBiH preporučila da pojačate inspekcijski nadzor, kako bi u vrijeme recesije povećali naplatu prihoda?

TIRAK: Mi ne služimo za ubiranje prihoda. Nas država plaća da stvorimo privredni ambijent i da zaštitimo građane. Nemamo takvu preporuku, ali imamo osjećaj šta treba da radimo. U doba recesije imate djelatnosti koje teško funkcionišu, ali i one koji dobro posluju. Mi to tačno znamo, pa one kojima je došlo do grla malo zaobilazimo, dok ovim drugim kontrole ne smanjujemo nego pojačavamo.

Izvor Nezavisne novine