BANJALUKA – Nakon što je Vlada RS zadužila upravu JPŠ “Šume Republike Srpske” da raspiše tender za trogodišnje ugovaranje prodaje trupaca preduzećima drvne industrije, ovo preduzeće već je za to preduzelo prve korake.

Uslovi koje drvoprerađivači moraju ispunjavati kako bi potpisali trogodišnje ugovore već su definisani i uskoro bi trebalo da bude raspisan tender. 

“Pravo na zaključivanje ovih ugovora imaće preduzeća za obavljanje djelatnosti finalne prerade drveta registrovana u RS, kod kojih u strukturi ukupnog prihoda za prošlu godinu prihodi od proizvodnje i realizacije proizvoda iznose najmanje tri miliona maraka. Osim toga, neophodan uslov jeste da je preduzeće poslovalo pozitivno u prošloj poslovnoj godini i da uredno plaća poreske obaveze i obaveze prema "Šumama Republike Srpske” – istakao je direktor "Šuma Srpske", Neđo Ilić.

On je dodao da je jedan od uslova i da učešće izvoza tog preduzeća u ukupnom prihodu, bez izvoza trupaca, rezane građe, celuloznog i ogrevnog drveta, bude minimalno 40 odsto.

“Kada je riječ o preporuci Vlade RS da se sagleda mogućnost odgođenog plaćanja dospjelih obaveza drvoprerađivača, a neizmirenih, razmatrali smo mogućnost da dozvolimo plaćanje obaveza u šest rata. Plaćanje bismo mogli da odložimo na 30 dana za primarne proizvođače, dok bi finalni proizvođači imali mogućnost odgođenog plaćanja na 45 dana” – rekao je Ilić.

On je napomenuo da smanjenje cijena šumskih drvnih sortimenata za sada ne dolazi u obzir, jer bi to znatno ugrozilo pozitivno poslovanje "Šuma Srpske".

Potpisivanje trogodišnjih ugovora za otkup trupaca sa "Šumama Srpske", drvoprerađivači u RS ocjenjuju kao dobar potez, dodajući da bi im u vrijeme krize dobro došlo i smanjenje cijene drvnih sortimenata.

“Saznanje da ćemo tri godine imati pouzdan izvor sirovina daje nam mogućnost da dogovaramo poslove s partnerima. Osim toga, ovako će se ostvariti dugoročne kvalitetne poslovne veze drvoprerađivača i šumskih gazdinstava”, rekao je direktor Nove drvne industrije "Vrbas" Banja Luka, Dragiša Kalinić.

On takođe smatra da bi plaćanje obaveza drvoprerađivača "Šumama Srpske" trebalo da se odgodi bar na tri mjeseca, jer je to realno vrijeme s obzirom na kizu s kojom su suočena preduzeća u RS.

Predsjednik Udruženja drvoprerađivača "Drvo PD" iz Prijedora, Ratko Macanović, smatra da se cijena sirovina mora smanjiti bar za deset odsto, kako bi preduzeća iz ove oblasti mogla da se izbore s konkurencijom iz okruženja.

“Sirovine su u Hrvatskoj 15 odsto jeftinije, pa ih neki naši drvoprerađivači uvoze. Vjerujem da to nije u interesu ni "Šuma Srpske". Nastojaćemo da u pregovorima s Vladom RS utičemo na to da se cijena sirovina ipak smanji”, rekao je Macanović.

Izvor Fokus