BANJALUKA, Prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH i privrednih sudova, direktna strana ulaganja u BiH, od 1. januara do 30. septembra 2013. godine iznose oko 411 miliona KM, a u Republiku Srpsku najviše su ulagale Velika Britanija, Kipar, Slovenija, Srbija i Rusija.

text

U Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Srni je rečeno da podaci Centralne banke govore da su u 2012. godini strane investicije u Srpsku iznosile 354,3 miliona KM.

„Procjenjujemo da je u periodu od 2005-2013. godine u Republiku Srspkoj investirano oko 3,9 milijardi KM stranih ulaganja, najviše u oblasti telekomunikacije, proizvodnje, bankarstva, vađenja ruda i kamena i trgovine“, ističu u resornom ministarstvu.

Značajnije investicije zabilježene su u „Telekomunikacijama Republike Srpske“, Rafinariji nafte u Brodu, Rafineriji ulja Modriča, Rudniku lignita „Stanari“, kao i Termoelektrani „Ugljevik 3″.

„Za period 2005-2013. godine najveća ulaganja u Republiku Srpsku su evidentirana iz Srbije, Rusije, Slovenije, Austrije i Velike Britanije“, navode u Ministarstvu za ekonomske odnose.

U saopštenju se dodaje da potencijalni ulagači, za intenzivnija ulaganja u Srpsku, predlažu reforme u oblasti poslovne registracije, poreza, radnog prava, građevinske i ekološke dozvole, koncesija, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te izvoza.

„Neke od preporuka u Republici Srspkoj su već realizovane, prevenstveno kad je riječ o registraciji poslovanja, uvođenjem jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata“, tvrde u resornom ministarstvu.

U Ministarstvu ističu da u ovoj oblasti nastoje jačati kapacitete lokalnih i republičkih institucija, unapređivati poslovnu klimu, promovisati destinacije interesantne za ulaganje.

Prvi korak bio je uspostavljanje veb portala Vlade Republike Srpske namijenjen stranim investitorima www.investsrpska.net.

U saradnji sa predstavništvima Srpske u inostranstvu, ministarstvima, opštinama, Privrednom komorom, radi se na prezentaciji potencijala u Srpskoj i inostranstvu kroz poslovne forume, konferencije, sajmove u Beču, Minhenu, Budimpešti, Azerbejdžanu, Mađarskoj i drugim zemljama.

Kada je riječ o otklanjanju prepreka za poslovanje i usluga investitorima, u resornom ministarstvu ističu reforme registracije poslovanja, koja je skratila vrijeme neophodno za pokretanje poslovanja sa 23 na tri dana, broj potrebnih procedura sa 11 na pet, a troškove pokretanja posla sa 500-750 evra na 100 evra.