BANJALUKA – Iz socijalno-ekonomske komponenete Razvojnog programa RS do sada je za realizaciju odobreno 210 projekata u vrijednosti od 387 miliona KM, od čega je, zaključno sa 30. junom ove godine, isplaćeno 183,5 miliona KM.

„U ovom momentu svjetske ekonomske krize i njenom prelivanju u realni sektor, na ovim projektima angažovano je 145 firmi kao izvođača radova i dobavljača opreme i 20 preduzeća za izvođenje nadzora“, izjavila je poslije sjednice Vlade RS pomoćnik ministra finansija Radmila Mihić.

Vlada RS usvojila je danas Inforamciju o realizaciji projekata koji se finasiraju iz sredstava ekonomsko-socijalne komponenete Razvojnog programa RS, za period juni 2008 – juli 2009. godine, u kojoj se navodi da je angažovano 95 odsto firmi iz RS, a oko pet odsto iz FBiH.

Mihićeva je istakla da investicije po glavi stanovnika u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama RS iznose 358 KM, a u razvijenim i srednje razvijenim 248 KM.

„Ovi podaci potvrđuju opredjeljenje Vlade RS ka uravnoteženom regionalnom razvoju. Osim toga, 54,7 odsto od ukupnih investicija realizuje se u istočnom dijelu RS, a procedure javnih nabavki kažu da su u 92 odsto slučajeva korišćeni otvoreni postupci javnih nabavki“, navela je Mihićeva.

Prema njenim riječima, u svakoj od 62 opštine u RS realizuje se najmanje jedan projekat iz Razvojnog programa.

Mihićeva je precizirala da se sredstvima iz Razvojnog programa grade 403 kilometra puteva, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura se gradi u 22 opštine u RS, 85 škola se kradi i rekonstruiše, finansira se šest projekata iz oblasti visokog obrazovanja, gradi se šest sportskih dvorana i 13 domova kulture ili omladine.

„U 11 projekata se grade ili rekonstruišu domovi zdravlja, što podrazumijeva i Klinički centar Banjaluka, a sedam kapitalnih investicija se realizuje iz oblasti pravosudnog sistema“, nabrojala je Mihićeva.

Ona je naglasila je od sredstava koja nisu iskorišćena, a oročena su, u 2008. godini ostvaren prihod od kamate u iznosu od 36,2 miliona KM, a u prvih šest mjeseci ove godine još 13,3 miliona KM.

Mihićeva je rekla da je Vlada RS donijela odluku o prihvatanju zaduženja prema Vladi Japana, putem japanske Agencije za međunarodnu saradnju „Džajka“ o projektu ugradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani “Ugljevik”.

„Trenutno emitovanje količine sumpor-dioksida u ovoj termoelektrani 60 puta je veći od količine propisanom legislativom Evropske unije“, kazala je Mihićeva.

Ona je precizirala da je riječ od kreditu od 93,2 miliona evra, čiji je rok otplate 30 godina, grejs period 10 godina, a kamata 0,55 odsto na godišnjem nivou.

„Plaćanje glavnice počinje teći od 20. februara 2020. godine“, dodala je Mihićeva, napomenuvši da ovu odluku treba da potvrdi Narodna skupština RS, a da postoji procedura i prema Parlamentarnoj skupštini BiH.

Vlada RS je donijela odluku o emisiji obveznica RS za izmirenja obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje u iznosu od 6,6 miliona KM.

Izvor Agencije