BEOGRAD  – Tražnja stanovništva za kreditima u Srbiji smanjena je tokom posljednjeg kvartala 2022. godine na šta je uticao rast cijena nekretnina i tržište rada, a nastavak istih tendencija očekuje se i u prvom kvartalu ove godine.

To je pokazao Izvještaj o rezultatima januarske ankete o kreditnoj aktivnosti banka, koji je objavila NBS, u kom se navodi i se da su banke potvrdile da su u četvrtom kvartalu 2022. godine nastavile s pooštravanjem standarda po kojima su odobravale kredite privredi.

Ističe se da je mjera tog pooštravanja bila manja od očekivane u prethodnoj anketi banaka.

“Pooštravanje se u nešto većoj mjeri odnosilo na devizno indeksirane kredite i, posmatrano prema veličini preduzeća, u većoj meri je bilo zastupljeno kod velikih preduzeća u poređenju s malim i srednjim”, navodi se u rezimeu Izvještaja.

Banke su navele da dalje blago zaoštravanje standarda očekuju i za prvi kvartal ove godine. Ocjena banaka je da je privreda povećala tražnju za kreditima tokom posljednjeg kvartala 2022. godine, i to za deviznim odnosno devizno indeksiranim kreditima, kao i kratkoročnim dinarskim, navodi se u Izvještaju.

“Finansiranje obrtnih sredstava i restrukturiranje postojećih obaveza prepoznati su kao faktori rasta tražnje privrede za kreditima”, navodi NBS.

Banke očekuju dalji rast tražnje privrede za kreditima prvm tromjesečju 2023. godine. Dodaje se i da su banke su u posljednjem kvartalu nastavile i s pooštravanjem standarda stanovništvu.

“Pooštravanje se prvenstveno odnosilo na dinarske gotovinske kredite (i kredite za refinansiranje) i devizno indeksirane stambene kredite”, navodi NBS i dodaje da banke umjereno pooštravanje kreditnih standarda stanovništvu očekuju i tokom prvog kvartala 2023. godine. U anketi je učestvovalo 20 banaka u čijim je rukama preko 99 posto bilansne sume bankarskog sektora. (Tanjug)