BEOGRAD – Zbog posljedica svjetske ekonomske krize ugroženo je poslovanje 21,6 odsto malih i srednjih preduzeća u Srbiji, a oko 14 odsto nema negativne posljedice, pokazalo je istraživanje sprovedeno u organizaciji Republičke agencije za razvoj ovih preduzeća i preduzetništva.

Ekonomska kriza značajno utiče na obim poslovanja i zahtjeva smanjenje broja radnika kod 24,1 malih i srednjih firmi, dok 35,8 odsto uspjeva da odoli posljedicama krize bez otpuštanja radnika.

   Prema tom istraživanju, ekonomska kriza se kroz smanjenje tražnje proizvoda i usluga odražava na poslovanje 48,6 odsto malih i srednjih preduzeća  a veliki broj,31,4 odsto, je izložen riziku nelikvidnosti zbog smanjenja naplate potraživanja.

   Glavni problem u njihovom poslovanju su administrativne prepreke, kao što su poreske procedure, pribavljanje dozvola za gradnju i uknjižba, kao i nedostatak finansijskih sredstava, radne snage i informacija.

   Preduzetnici u Srbiji, kada su u pitanju uslovi za unapređenje poslovanja, najviše pomoći očekuju od države, njih 28,8 odsto, a oko 17,6 odsto očekuje veću podršku banaka.

   Najveći broj ovih firmi – 54,6 odsto se finansira iz sopstvenih izvora, dok spoljne izvore finansiranja, kao što su krediti banaka, koristi oko 40 odsto preduzeća , a iz kredita državnih fondova finansira se njih oko 10 odsto.

   Prema tom istraživanju, svako šesto malo i srednje preduzeće u Srbiji ima uveden određeni standard kvaliteta, dok je najveći dio investicionih aktivnosti u prethodne tri godine bio usmjeren u nabavku opreme, a u uređenju poslovnog prostora oko 38 odsto.

   što se tiče inovativnih aktivnosti , ona nije na zavidnom nivou, jer samo oko jedna četvrtina ovih preduzeća je realizovala neku inovativnu aktivnost, a oko 82,5 odsto MSP koristi računar u svakodnevnom radu.

   Svako šesto malo ili srednje preduzeće ima uveden određeni standard kvaliteta, mali broj njih, oko 23 odsto koristi stručnu pomoć u vidu konsultantskih usluga u svom radu.

   Što se tiče uspješnosti poslovanja i ispunjenosti očekivanja, većina vlasnika tih firmi, njih 61 odsto, smatra da su prosječno uspješni, četiri odsto njih smatra da je neuspješno, a oko 11 odsto veoma uspješno.

   Oko 45,4 odsto ovih preduzetnika uspjeva da obezbjedi osnovne životne potrebe, dok 10,6 odsto njih to ne uspjeva.

   Što se tiče planova u naredne tri godine, oko 45,1 odsto vlasnika ovih preduzeća planira da proširi svoju djelatnost, 40,7 odsto njih da zadrži postojeći nivo, oko 4,5 odsto da smanji obim poslovanja, a 4,1 odsto da ugasi preduzeće.

   Istraživanje je pokazalo i da većina vlasnika firmi pripada zrelom dobu – 64,7 odsto ispitanika ima između 36 i 55 godina, dok je 15,6 odsto mlađe od 35 godina.

   Na vrhu upravljačke i vlasničke hijerarhije svakog petog preduzeća se nalazi žena, a najveći broj vlasnika – 47 odsto ima srednje stručno obrazovanje, dok 44 odsto njih ima višu ili visoku stručnu spremu.

   Najveći broj preduzetnika regrutovan je iz radničkih porodica – 49 odsto, a oko 66,5 odsto nije imalo prethodno radno iskustvo prije započinjanja sopstvenog biznisa.

   Cilj ovog istraživanja, koje je sprovedeno na uzorku od 3.000 ispitanika iz ovog sektora, je sagledavanje stvarne slike stanja, problema i potreba malih io srednjih preduzeća u Srbiji, kako bi se donijele adekvatne mjere za njihov rast i razvoj.

Izvor Agencije