MOSTAR – Pripremne radnje po do sada obavljenim analizama za pokretanje Ljevaonice “Aluminija” Mostar su u toku, a faza 1 je definisana kao pripremna faza za stvaranje preduslova za nastavak rada ostalih pogona u fazama 2 i 3.
Na današnjem sastanku Kriznog štaba Aluminija d.d. Mostar Uprava je prezentovala nacrt sistematizacije za Fazu 1, Ljevaonica i prateće službe, s objašnjenjima vezanim za radna mjesta, saopšteno je iz “Aluminija” nakon sastanka.

Takođe je dostavljen i plan restrukturiranja koji uključuje sve tri faze s dinamikom provođenja.

U okviru rada na Fazi 1 potrebno je stvoriti preduvjete za realizaciju zbrinjavanja dijela radnika koji će biti definisani kao tehnološki višak kroz model penzija i otpremnina.

Sama implementacija prve faze će se definisati kroz radne aktivnosti za 350 radnika.

Kroz proces implementacije finansijske konsolidacije pokušaće se stvoriti preduslovi za pokretanje ostalih pogona kroz održiv model poslovanja.

Takođe se potvrđuje da se intenzivno radi na uvezivanju staža za sve radnike, za što postoje i određeni modeli rješavanja.

Nakon sastanka sa predstavnicima sindikata održan je i radni sastanak s predstavnicima potencijalnih investitora koji su već pokrenuli procese za due dillignce analizu, kaže se na kraju saopštenja. (bljesak.info)