Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci i Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT, zajednički su objavili knjigu prof. dr Saše Petkovića “Preduzetništvo i inovacije u digitalnoj eri”.

Učestvovanjem u ovom suizdavačkom poduhvatu, Udruženje ekonomista RS SWOT nastavlja sa ispunjavanjem svoje misije u podršci razvoja ekonomske misli.

“Nakon deset godina profesorskog i istraživačkog rada na grupi predmeta iz oblasti preduzetničke ekonomije, ali i menadžmenta i teorijske ekonomije, i četiri posljednje godine intenzivnog naučnoistraživačkog rada, rodio se univerzitetski udžbenik Preduzetništvo i inovacije u digitalnoj eri”, navodi Petković u predgovoru knjige.

Između ostalog navodi da su trgovina i globalizacija dali  veliki podsticaj razvoju preduzetništva u cijelom svijetu, otvarajući nove mogućnosti i vidike za preduzimljive pojedince, ali i države koje su podsticale preduzetnike i njihove napore da steknu bogatstvo, uvećavajući i bogatsva nacija. Preduzetnički ekosistemi, ali prvenstveno preduzetnička kultura kao „pogonsko gorivo“ izgradnje lokalnih, regionalnih i nacionalnih preduzetničkih ekosistema u kojima „buja“ preduzetništvo, glavni su „krivci“ ekonomskog i društvenog napretka uopšte.

Autor u predgovoru takođe navodi da je udžbenik prvenstveno namijenjen studentima Ekonomskog fakulteta sva tri ciklusa studija, ali i svim zainteresovanim studentima sa drugih fakulteta, menadžerima, predstavnicima institucija, nevladinog sektora, preduzetnicama i preduzetnicima i svima koje interesuje preduzetništvo i inovacije.

 

Knjigu možete preuzeti ovdje:

Preuzmi knjigu