BANJALUKA – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pruža mogućnost korištenja novog carinskog portala svim carinskim i poreskim obveznicima i građanima.

Ovaj portal je dostupan za spoljne korisnike na internet adresi – https://e-carina.uino.gov.ba:4444.

Spoljni korisnici kao što su fizička lica, te carinski i poreski obveznici moći će da posredstvom ovog portala pristupaju onlajn Carinskoj tarifi BiH koja je preuzeta iz carinskog informacionog podsistema (ASYCUDA WORLD), sa informacijama o carinskim stopama iz carinske tarife.

“Eksterni korisnici novog carinskog portala moći će da za svaku odabranu tarifnu oznaku koriste kalkulator dažbina koji je informativnog karaktera i daje približan obračun uvoznih dažbina za odabranu tarifnu oznaku, te prikazuje i dokumenta koja je potrebno priložiti prilikom carinjenja odabrane vrste robe. Pretraživanje onlajn carinske tarife moći će da se vrši prema tarifnim oznakama, ali i na osnovu teksta, odnosno opisa vrste robe iz carinske tarife”, saopšteno je iz UIO BiH.

Na carinskom portalu eksterni korisnici, koji imaju mogućnost da pristupaju carinskom informacionom podsistemu, u okviru modula učenja na internetu (E-learning) moći će da pregledaju tehnička uputstva o načinu korištenja carinskog informacionog podsistema, te da saznaju najnovije informacije o podsistemu.

Grupa za pomoć (Help Desk) objavljivaće i podatke o primjeni novih modula, te vijesti o planiranoj i neplaniranoj nedostupnosti carinskog informacionog podsistema.

“Za sva dodatna pitanja svim poreskim i carinskim obveznicima i građanima BiH na raspolaganju stoje službenici Help Desk-a UIO, a telefonski brojevi su – 051/335-145, 051/335-218, 051/335-223, 051/335-264”, ističu iz UIO. (Srna)