BANJALUKA – Kompanija “Technor Energy ASA” ušla je u završnu fazu realizacije međunarodnog tendera za glavnog izvođača radova, kao i završnu fazu priprema za početak realizacije integralnog projekta uređenja, zaštite i hidroenergetskog iskorištenja dijela vodotoka rijeke Bosne od Doboja do Modriče.

Sredstva za ovaj projekat, za koji je koncesionar zatvorio finansijsku konstrukciju, iznose oko 550 miliona KM.

Realizacijom projekta omogućiće se potpuno uređenje korita rijeke Bosne na području opština Doboj i Modriča uz izgradnju nasipa kojima će se spriječiti stalna opasnost od poplava.

U saopštenju Ministarstve industrije, energetike i rudarstva RS navodi se da je današnjoj sjednici Upravnog odbora Kompanije “Technor Energy” prisustvovao i pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Ljubo Glamočić.

Kompanija “Technor Energy” je 2006. godine dobila koncesiju i potpisale ugovore o izgradnji tri male hidro centrale na rijeci Bosni.

Analize i mjerenja koje je nakon toga sprovela ta kompanija pokazali su da se u dijelu toka rijeke Bosne koji prolazi kroz RS može izgraditi sedam malih hidroelektrana.

Na osnovu njihovog zahtjeva za dodjelu koncesija, 2007. godine dodijeljene su tri nove konsecije, za koje su potpisani i ugovori.

Ukupna snaga svih šest hidroelektrana, koje je dobila ova kompanija, od Doboja do Modriče je 85 megavata.

Izvor Agencije