BANJALUKA – Vlada RS dala je saglasnost za aneks Ugovora o prodaji akcija državnog kapitala u Robnoj kući “Boska” između Vlade RS i konzorcijuma “Delta-Zekstra” iz Beograda, kojim se mijenja rok za uplatu kupoprodajne cijene.

“Aneks Ugovora predviđa izmjenu kojom se kupac obavezuje da uplati iznos kupoprodajne cijene od 3.000.000 evra u roku od sedam dana od dana potpisivanja aneksa Ugovora, što bi se trebalo desiti početkom iduće sedmice”, rekla je novinarima poslije sjednice Vlade šef Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću Vera Sajić.

U aneksu Ugovora članu “Obaveza investiranja” dodaje se novi stav koji kaže da će “Vlada RS pružiti pravnu pomoć i preko svojih nadležnih institucija učestvovati u postupcima zakonitog rješavanja međusobnih odnosa sa suvlasnicima ‘Boske’”.

Ona je navela da je ostala nepromijenjena odredba koja obavezuje kupca da mora otvoriti vlasnički račun, izvršiti na njega uplatu i dostaviti dokaze i garanciju za dobro izvršenje poslova u skladu sa Ugovorom.

Izvor Agencije