BANJALUKA – Vlada RS usvojila je danas rebalans Elektroenergetskog bilansa RS za 2010. godinu kojim planirana proizvodnja u ovoj godini iznosi 5 323,32 gigavat-časova, što je za 4,48 odsto više od planiranog.

Prema rebalansu, uz zadovoljenje svih potreba za urednim snabdijevanjem potrošača električnom energijom, planiran je višak od 1 418,69 gigavat-časova što je za 35,44 odsto više u odnosu na bilans za 2010. godinu, saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću.

Vlada je usvojila i Elektroenergetski bilans RS za 2011. godinu, kojim je, uz zadovoljenje svih potreba za urednim snabdijevanjem potrošača i isporuku za Brčko distrikt, planiran bilansni višak od 1 293 gigavat-časova.

Takođe, usvojen je i elektroenergetski bilans za period 2011-2013. godina, kojim je planirana proizvodnja električne energije za 2011. godinu 5 393, za 2012. godinu 5 234 i 2013. godinu 5 408 gigavat-časova.

Donesena je i Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za kredite za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara u 2009. godini, kojom je definisano da subvencionisani iznos kamate iznosi najviše do pet odsto godišnje na neotplaćeni dio kredita za nabavku trajnih potrošnih dobara za 2009. i 2010. godinu.

U objašnjenju Uredbe navodi se da su, zaključno sa 31. decembrom 2009. godine, banke plasirale ukupno 341 kredit za kupovinu traktora i automobila “Fijat punto”, od čega 164 kredita za traktore i 177 kredita za automobile.

Izvor Agencije