BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je Zakon o energetici, kojim se na jedinstven način uređuje tržište energije na principima demonopolizacije, konkurentnosti, ravnopravnosti i zaštite prava svih strana i sigurnosti snabdijevanja energijom.

“Ovim zakonom se prvi put u RS uvodi zajednička definicija energije kao komercijalne robe, kao što su električna energija, toplotna energija, prirodni gas, nafta, naftni derivati i biogorivo”, istakao je ministar industrije, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac, obrazlažući poslanicima ovaj zakon.

Puhalac je rekao da je cilj donošenja ovog zakona dodatno uređenje tržišta energije, sigurnosti snabdijevanja, obezbjeđenje sistema dugoročnog planiranja, efikasnosti korištenja krajnje energije i energetskog kapaciteta, obezbjeđenje zaštite krajnjih kupaca odnosno potrošača, te promivisanje održivog razvoja kroz korišćenje obnovljivih izvora energije.

Članom 16 ovog zakona definiše se da Regulatorna komisija za energetiku RS reguliše i vrši nadzor odnosa na tržištu električne energije, gasa i nafte u skladu sa odredbama ovog zakona i nadležnostima koje su joj propisane odredbama zakona u sektoru električne energije.

Regulatornu komisiju čine predsjednik i dva člana, koje imenuje Narodna skupština RS na prijedlog Vlade, a na osnovu javnog konkursa.

Izvor Agencije