BANJALUKA – Skupština akcionara Sberbanke Banjaluka usvojila je danas odluku o promjeni imena, tako da će ova banka po dobijanju neophodnih saglasnosti od Agencije za bankarstvo RS poslovati pod imenom Atos bank.

Pored te, Skupština akcionara je usvojila i odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora banke i imenovanju novog NO.

U novi Nadzorni odbor imenovani  su Sanjin Kosić, koji će biti predsjednik NO, Igor Jovičić, zamjenik predsjednika te članovi Bojan Baškot, Jovo Suđić i Andreja Popović.

Mandati članova Nadzornog odbora Banke počinju da teku danom prijema prethodnih saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske za obavljanje pojedinačnih funkcija u Nadzornom odboru Banke i trajaće do 22. oktobra 2022. godine.

Podsjećamo, “Sberbanka”  je početkom marta ove godine kupila Nova banka, nakon što je upravljanje nad njom preuzela Agencija za bankarstvo Republike Srpske, a u cilju zaštite deponenata i tržišta. (Capital)