SARAJEVO – Dioničarima “BH Telecoma” će za dividendu biti isplaćeno oko 15 miliona KM više nego što je prvobitno planirano na uštrb kapitala za investicije, odlučeno je apsolutnom većinom na sjednici Skupštine dioničara ove kompanije.

Birajući između prijedloga Uprave, koji je predviđao izdvajanje za dividendu 95,1 milion KM, odnosno 1,50 KM po dionici, te naknadnog prijedloga većinskog vlasnika, Ministarstva prometa i komunikacija FBiH od 110 miliona KM, odnosno 1,733 KM po dionici, dioničari se su odlučili za drugi prijedlog.

Većinski vlasnik "BH Telecoma" predložio je povećanje dividende saglasno zaključku Vlade FBiH od 9. aprila kada su usvojene obavezujuće smjernice predstavnicima u skupštinama i nadzornim odborima javnih preduzeća o raspodjeli dobiti za 2008. godinu.

Povećanje iznosa za dividendu izvršava se na uštrb kapitala za investicije koji je prvobitno planiran u vrijednosti 19,5 miliona, ali će iznositi 4,7 miliona KM. Ostatak lanjske bruto dobiti "BH Telecoma" od 160,1 milion KM raspoređen je u fond za rezerve (28,6 miliona) i porez na dobit (16,7 miliona). Istovremeno rok za isplatu dividende, saglasno prijedlogu Ministarstva, skraćen je sa 120 na 40 dana.

Direktor "BH Telecoma" Nedžad Rešidbegović nije zadovoljan što je smanjen kapital za investicije, ali dodaje da većinski vlasnik ima pravo na tu odluku.

"Nama je potreban novac za investicije. Za finansiranje projekta ostalo nam je 26,8 miliona iz rezervnog fonda plus amortizacija. U slučaju da to bude nedovoljno moraćemo se kreditno zaduživati, što je znatno nepovoljnije nego da koristimo vlastita sredstva", ističe Rešidbegović.

Dodaje da će skraćenje roka za isplatu dividende takođe donijeti teškoće, budući da neće biti lako prikupiti sredstava za izvršenje ove obaveze, zbog čega će kompanija vjerovatno morati raskinuti oročenja depozita koje ima u bankama.

Rizah Softić, predsjednik Udruženja dioničara, akcionara i udjeličara, predložio je glasanje o povjerenju Nadzornom odboru, obrazloživši da se pred Kantonalnim sudom u Sarajevu vodi spor koji je "BH Telecom" pokrenuo protiv Komisije za vrijednosne papire FBiH zbog nepotvrđivanja ovog tijela izabranog 2. decembra prošle godine, te njegove privremene tromjesečne registracije, koja je juče istekla. Nakon što ovaj prijedlog nije prošao Softić je zatražio da zapisnik sa sjednice bude upućen parlamentu FBiH na očitovanje, jer, kako kaže, pokazuje skrivene namjere Vlade FBiH da ponovo ukaže povjerenje nepotvrđenom Nadzornom odboru, ali i da smanji kapital za investicije "BH Telecoma", što je, prema njegovom mišljenju, neprihvatljivo u vrijeme recesije.

Na sjednici Skupštine dioničara je uz izvještaj o poslovanju kompanije za prošlu godinu, prihvaćen i finansijski izvještaj, izvještaj ovlaštenog revizora i izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Izvor Nezavisne novine