BANJALUKA – Vlada Republike Srpske usvojila je izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja u Srpskoj za prošlu godinu u kojem se konstatuje pad nezaposlenosti.

text

Kao rezultat provođenja ovog Akcionog plana i drugih mjera i aktivnosti na tržištu rada Srpske, pad nezaposlenosti evidentiran je tokom cijele godine, tako da je u decembru prošle godine registrovano 3,8 odsto manje nezaposlenih lica u odnosu na januar prošle godine.

Programom rada Zavoda za zapošljavanje za prošlu godinu bilo je planirano da se posredničkom funkcijom Zavoda i mjerama aktivne politike zaposli 26.500 lica sa evidencije, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U 2013. godini zaposleno je ukupno 28.860 lica sa evidencije nezaposlenih, što je za 2.360 lica više od planiranog.