BANJALUKA – Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o elektronskom novcu koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ovaj nacrt zakona predstavlja regulatorni odgovor na pojavu savremenih finansijskih usluga na međunarodnom tržištu, s ciljem stvaranja pravnih preduslova za njihov razvoj na domaćem tržištu putem osnivanja i poslovanja društva za izdavanje elektronskog novca.

Uređivanjem poslova izdavanja i otkupa elektronskog novca zakonom se postavljaju sigurne osnove za korišćenje digitalnog oblika novca ne samo u svakodnevnom načinu života građana, već i za efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata.

Imajući u vidu da izdavanje elektronskog novca predstavlja novu finansijsku uslugu na domaćem tržištu platnih usluga, nacrtom zakona su predloženi odgovarajući kvalitativni zahtjevi u pogledu vlasničke i upravljačke strukture privrednih društava koji se namjeravaju baviti ovom djelatnošću, saopšteno je iz Vlade RS.