SARAJEVO – Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić izjavio je da se zaključivanjem aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) šalje poruka investitorima da je zemlja pod kontrolom ove monetarne institucije i da se ne mogu dogoditi neželjeni scenariji u smislu ekonomskog kolapsa i devastacija investicija u zemlji.

Vrankić je rekao da je poruka investitorima i onim koji to žele da budu, nakon zaključivanja aranžmana sa MMF-om, puno važnija od dobijanja određenih finansijskih sredstva za likvidnost zemlje.

“Bolje da je ugovor na tri godine, i to daje širu garanciju”, istakao je Vrankić i dodao da je prioritet da dođe do smanjenja javne potrošnje.

On smatra da je do smanjenja javne potrošnje trebalo doći i bez MMF-a, ali da su “politike koje su se provodile dovele do toga da se to, ipak, nije dalo držati po kontrolom”.

“Zbog toga smo privoljeni na restrikcije na svim nivoima vlasti i biće je na svakom nivou, jer je ukupna (ušteda) oko 600 miliona KM. Najviše u Federaciji BiH, nešto manje u Republici Srpskoj i na kraju na državnom nivou”, napomenuo je Vrankić.

On je naglasio da BiH očekuje podršku MMF-a u finansijskom dijelu, koji prema zakonu i sporazumu sa MMF-om, treba da joj pripada. Sredstva iz aranžmana, dodao je on, doći će po odobrenju na prvom sastanku sa MMF-om u julu.

“To će se dogoditi kada se mi opredijelimo na politike i donesemo prve odluke na nivou izvršne vlasti. Međutim poslije postoje i obaveze koje se moraju napraviti i u parlamentima, znači dio zakonske snage”, dodaje Vrankić.

On je napomenuo da će tokom trajanja aranžmana u periodu od tri godine u BiH dolaziti i redovne misije MMF-a radi pregleda preuzetih politika i njihovih izvršenja i u kontekstu toga biće rađene dalje analize i odobravanje isplate sredstava.

“S obzirom da sam kao jedan od učesnika pregovora, kao ministar i ujedno i kao guverner u MMF, mogu da kažem da smo se obratili pismom i iskazali želju da potpišemo Memorandum sa MMF-om u kojim se opredjeljujemo na politike koje smo spremni provesti u BiH, u smislu ušteda i smanjenja javne potrošnje”, rekao je Vrankić.

Prema dogovorenom aranžmanu, BiH će u naredne tri godine za provođenje reformi od MMF-a dobiti 1,2 milijarde evra, pod uobičajenim uslovima ove monetarne institucije, uključujući i kamatu od oko 1,5 odsto.

Izvor Agencije