SARAJEVO – Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i direktorica Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ u BiH Manuela Nessl  potpisali su danas sporazum o zajmu u vrijednosti 30 miliona evra namijenjen za podršku Agenciji za osguranje depozita (AOD) i bankarskom sektoru u BiH.

Bevanda je naglasio da je izuzetno značajno što su ova sredstva osigurana u vremenima pandemije kada se mijenja stanje u ekonomiji, a time i u bankarskom sektoru što otvara određene rizike poslovanja.

„Finansijski sektor je stub svake ekonomije i njegova stabilnost predstavlja prioritet svake države. Agencija je jedan od  učesnika mreže za finansijsku sigurnost ima posebnu ulogu u očuvanju stabilnosti. Zbog toga je ovaj projekt još važniji“, naglasio je Bevanda.

Projekt će se provoditi tako da će Agencija osigurati Stand-by aranžmane  u vidu kreditne linije u iznosu od 30 miliona evra imati na raspolaganju dostupna rezervisana sredstava koja se mogu koristiti pod posebno definisanim uslovima i okolnostima.

Ovim će biti ispunjeni i određeni uslovi  postojanja rezervne kreditne linije  u skladu sa preporukama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Temeljem ovog sporazuma uslovi zajma su povoljni uz rok otplate od osam godina, uključujući pet godina grace perioda na otplatu glavnice, te otplata kredita u 16 jednakih  polugodišnjih  rata.

Bevanda je naglasio da saradnja s EBRD-om daje reultate u mnogim oblastima života na području cijele BiH, a da je ovim sporazumom ojačan i bankarski sektor i agencija koja reguliše ovu oblast. (Swot)