SARAJEVO – Savjet ministara BiH donio je Odluku o kriterijumima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u svrhu promocije i razvoja privrede u Bosni i Hercegovini.

Radi se o iznosu od 300.000,00 KM, predviđenim u budžetu ovog ministarstva za 2020. godinu, koja će putem javnog poziva biti dodijeljena organizatorima sajamskih i drugih manifestacija u zemlji održanim u toku ove godine ili na čijim se pripremnim aktivnostima i planiranju radilo tokom ove godine, a u skladu sa definisanim kriterijumima i uz uvažavanje situacije uzrokovane Kovidom – 19. (Swot)