BANJALUKA – Vlada RS odobrila je 100.000 KM za rad uspostavljene Zanatsko-preduzetničke komore RS u ovoj godini i ta sredstva će uskoro biti na raspolaganju, izjavio je danas pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva RS Milan Cvijić.

On je na konferenciji za novinare rekao da se zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti pomaže jer je ona izvor zapošljavanja i novih radnih mjesta, te doprinosi punjenju budžeta i nastanku malih i srednjih preduzeća.

Cvijić je podsjetio da je rad Zanatsko-preduzetniče komore krajem 2002. godine, odnosno nakon odluke visokog predstavnika da članstvo u njoj nije obavezno, praktično bio u zastoju, te da je tokom prošle godine preduzeto niz aktivnosti i urađen program restrukturisanja zanatsko preduzetničkog komorskog sistema.

Prema njegovim riječima, rezultat je uspostavljanje rada te komore, kao i rad pet regionalnih komora i više od 45 udruženja ove djelatnosti širom RS.

On je naveo da je krajem prošle godine u RS bilo 28 200 zanatskih radnji sa 40 800 zaposlenih radnika, sa evidentiranim prometom putem fiskalnih kasa većim od milijarde KM, dok je prijavljeni porez iznosio 16 miliona KM.

Cvijić je dodao da se registracija zanatsko preduzetničkih radnji obavlja u opštinama i preduzetnik za poslovanje svoje radnje odgovara čitavom svojom imovinom.

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Slobodan Marković naveo je da zanatsko-preduzetnički vid djelatnosti ima teži pristup finansijama od preduzeća, ali da je nivo rizika i odgovornosti prilikom obezbjeđenja finansija veći kod preduzetnika, nego kada se radi o preduzeću.

On je među ciljeve pomaganja Zanatsko-preduzetničkoj komori naveo lakše organizovanje prema poslovnom okruženju kako bi taj sektor rastao i povećavao broj zaposlenih, ostvarenje lakše komunikacije između preduzetnika i države, stvaranje što boljeg ambijenta za stvaranje preduzetničke strukture, te da se posredstvom Garantnog fonda olakša prisup finansijama.

Marković je dodao da je potrebno obezbjediti da se registracija zanatsko-preduzetničke djelatnosti može obaviti za jedan dan u svim opštinama RS, a ne samo u dvadesetak, kao što je to sada slučaj.

Predsjednik Upravnog odbora Zanatsko-preduzetničke komore Dušan Kudra rekao je da se značaj ove djelatnosti ogleda u tome što se uglavnom radi o “familijarnim radnjama” sa jednim do tri zaposlena.

On je naveo da će se u ovoj komori organizovati tako da bude pokriveno cjelo područje RS, te da će u kontaktu sa nadležnim ministarstvom proširiti svoj rad.

Izvor Agencije