SARAJEVO – Upravni odbor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) odobrio je dva kredita u ukupnom iznosu od 45 miliona evra finansijskim institucijama u BiH za podršku ekonomiji BiH u odgovoru na globalnu ekonomsku krizu, saopšteno je iz ove finansijske institucije.

U saopštenju se navodi da su ove investicije dio ukupnog paketa za banke u osam istočnoevropskih država u iznosu od 432,4 miliona evra.

Krediti će obezbijediti kontinuiran priliv finansiranja za mala i srednja preduzeća u BiH u vrijeme kada su gotovo presušili alternativni izvori komercijalnog finansiranja.

Nakon potpisivanja kreditne dokumentacije, EBRD će dati jedan kredit od 30 miliona evra UniCredit banci Mostar, a drugi od 15 miliona evra UniCredit Leasingu Sarajevo.

Obje ove institucije su supsidijarije italijanske bankarske grupacije UniCredit, a sredstva će biti korišćena za dalje kreditiranje malih i srednjih preduzeća (MSP).

Direktor Kancelarije EBRD-a u Sarajevu Đulio Moreno rekao je da ovi projekti predstavljaju značajnu podršku privredi u BiH u periodu kada su ograničeni izvori finansiranja.

“Veoma mi je drago što je naše dugogodišnje partnerstvo sa EBRD-om još više ojačano. Zahvaljujući ovoj saradnji možemo na održiv način povećati našu podršku lokalnoj ekonomiji, koja je trenutno u teškoj situaciji, i time dati značajan doprinos ublažavanju efekata ekonomske krize u BiH”, rekao je direktor UniCredit banke BiH Berislav Kutle.

Izvor Agencije