BANJALUKA – Na tržištu kapitala Republike Srpske trenutno vlada zatišje, a brokeri to objašnjavaju smanjenom likvidnošću preduzeća i gubitkom interesovanja stranih investitora.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala RS Branko Kecman kaže da interesovanje investitora ljeti obično jenjava. On dodaje da je do posljednjih petnaestak dana na domaćem tržištu kapitala vladalo veliko interesovanje za obveznice ratne štete.

“Investitore je obeshrabrilo to što je određeno da se obveznice stare devizne štednje ne isplaćuju iz budžeta nego iz sredstava privatizacije. Za razliku od obveznica, veće interesovanje vladalo je za paketima akcija Fonda za restituciju”, kazao je Kecman.

Direktor Odjeljenja za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Bobar banke Mladenka Petković smatra da je negativan trend tržišta kapitala RS započeo u drugom kvartalu 2007. godine, te se od tada nalazi u krizi.

“Ova kriza prethodila je svjetskoj ekonomskoj krizi, te je samo produbila teško stanje na tržištu kapitala RS. Na Banjalučkoj berzi i dalje je prisutan pad prometa, pad likvidnosti, pad vrijednosti indeksa i naravno pad broja investitora”, kazala je Petkovićeva.

Investitori su, ističu u Bobar brokeru, trenutno najviše zainteresovani za državne obveznice.

“Pored državnih obveznica prošle sedmice najaktuelniji su bili paketi akcija Fonda restitucije, koje je Investiciono-razvojna banka RS iznijela na tržište. Iako su na Banjalučku berzu iznesene akcije 125 preduzeća, mali broj je istrgovan zbog dosta visoke cijene akcija”, kazala je Pekovićeva.

Ukupan promet na Banjalučkoj berzi u prvih šest mjeseci ove godine iznosio je oko 89 miliona maraka, što je za oko 66 miliona maraka manje u poređenju sa istim periodom lani.

Petkovićeva kaže da promet Banjalučke berze pada istom dinamikom kao i promet ostalih berzi u regionu, te da na to veliki uticaj ima finansijska kriza koja je još uvijek jako izražena na ovim prostorima.

“Obveznice Republike Srpske trenutno su najlikvidniji tržišni materijal na Banjalučkoj berzi. Osnov te likvidnosti leži u sigurnosti kao i u visokoj stopi prinosa koju obveznice nose”, naglasila je Petkovićeva.

Povjerenje

Mladenka Petković smatra da osnov za vraćanje povjerenja investitora u tržište kapitala RS, leži prvenstveno u unapređenju korporativnog upravljanja u preduzećima i zaštiti prava malih akcionara. Ona preporučuje ScoreCard obrazac sa Banjalučke berze namijenjen provjeri nivoa primjene standarda upravljanja akcionarskim društvima, koji omogućava kompanijama da utvrde domet i kvalitet sopstvenog korporativnog upravljanja, te da djeluju u pravcu njegovog unapređenja.

Izvor Glas Srpske