V. sjednica Skupštine Udruženja održat će se dana 25.11.2011. u 19 časova u prostorijama Panevropskog fakulteta Apeiron .

Pozivaju se svi članovi Skupštine da prisustvuju Skupštini Udruženja. Svi materijali za Skupštinu mogu se pronaći na web site www.SWOT.ba, prostorijama Udruženja u ul. Dragiše Vasića 13 ili pozivom na tel. 051 322 960. U slučaju da se sjednica Skupštine Udruženja ne održi zbog nedostaka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 02.12.2011. u 20.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

pdf_DNEVNI_RED

Odluka_o_izboru_Kandidacione_komisije

Odluka_o_izboru_Verifikacione_komisije

Zapisni_sa_4._sjednice_Skupstine_Udruzenja

Izvor