Počeci…

Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje koje kontinuirano radi na afirmaciji ekonomske nauke, edukaciji kako privrednih tako i fizičkih lica, te stvaranju boljih uslova za život i rad u Srpskoj.

Od svog osnivanja u septembru 2007. godine i inicijalne ideje generacijskog okupljanja ljudi koji su završili Ekonomski fakultet u Banjaluci u periodu između 1995-2000. godine, udruženje je ubrzo preraslo u organizaciju koja svojim radom pokriva čitavu Republiku Srpsku i ekonomiste svih starosnih dobi. Danas brojimo više od 240 članova, a uslov za učlanjivanje je završen dodiplomski studij i/ili poslije diplomski studij iz oblasti ekonomskih nauka.

Misija

Udruženje je posvećeno unapređenju i afirmaciji ekonomske profesije, jačanju tržišne ekonomije, razvoju i promovisanju ekonomskog obrazovanja i najboljih ekonomskih praksi, kao i unapređenju ekonomskog položaja svih slojeva društva.

Vizija

Udruženje je u međunarodnim okvirima prepoznato kao jedna od vodećih profesionalnih organizacija iz oblasti ekonomije, sa velikim brojem članova i saradnika iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Znanje i kompetencije članova udruženja doprinose ubrzanom ekonomskom razvoju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti…

Ubrzo nakon formalnog osnivanja, gdje je na osnivačkoj Skupštini prisustvovalo 30 članova, Udruženje kreće sa aktivnostima. Jedna od prvih aktivnosti bilo je prikupljanje sredstava za obnovu računovodstvenog sektora Kliničkog centra u Banjaluci, a koji je zahtjevao hitnu intervenciju.

Udruženje je nekoliko godina nagrađivalo najbolje učenike Ekonomske škole u Banjaluci u cilju afirmacije ekonomske nauke među najmlađima u branši.

Iza nas su brojni seminari, konferencije, okrugli stolovi i prezentacije održane širom Republike Srpske na temu poreske politike, parafiskalnih nameta, reforme penzionog sistema, osiguranja, revizije, bankarstva, javno-privatnog partnerstva, javnih nabavki, integrisanog razvoja, ali i drugih oblasti od značaja za transparentan i nesmetan rad javnih ustanova, privatnih preduzeća i organizacija civilnog društva.

Ono što nas posebno  izdvaja je Jahorina ekonomski forum koji se kontinuirano održava od 2016. godine, a koji okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti ekonomskih nauka iz regiona kao i donosioce odluka na svim nivoima vlasti.

Od svog osnivanja, Udruženje je uspostavilo dobru komunikaciju sa svim nivoima vladinog, privrednog i nevladinog sektora kako u Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Posebno izdvajamo saradnju i potpisane akte o saradnji sa Savezom ekonomista Srbije, PricewaterhouseCoopers, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomskim fakultetom u Brčkom, Poreskom upravom Republike Srpske, Upravom za Indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Udruženje je realizovalo veliki broj projekata u saradnji sa domaćim i inostranim donatorima.

Pažljivo se  radilo na uspostavljanju dobrih odnosa sa medijima što je rezultiralo dobrom medijskom „pokrivenosti“ i gotovo svakodnevnim objavljivanjem analiza, mišljenja, stavova kao i autorskih članaka naših članova.

Udruženje je organizovalo aktivnosti u svim većim gradovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na aktuelne teme iz oblasti izmjene zakonske regulative, unapređenja poslovnog ambijenta, obrazovanja i drugo.

 

Finansiranje…

Udruženje ekonomista Republike Srpske primarno se finansira iz realizacije projekata i vršenja usluga. Glavni izvori prihoda od usluga Udruženja su organizacija seminara, kurseva, obuka, izrada elaborata, strategija i studija.

Udruženje je izdavalo štampanu publikaciju kvartalnog ekonomskog monitora. Trenutno Udruženje objavljuje analize, autorske članke i drugo putem elektronskog newsletter-a  i ima aktivnu i ažurnu profesionalno izrađenu internet prezentaciju. Prihodi od oglašavanja u publikacijama i internet stranici Udruženja, predstavlja značajnu stavku u budžetu.

Udruženje redovno prati pozive za finansiranje projektnih prijedloga iz svoje oblasti djelovanja čija realizacija, takođe, predstavlja značajan prihod.

Planovi Udruženja …

Udruženje je apolitična, strukovna organizacija koja okuplja ekonomske stručnjake i saradnike iz cijele Republike Srpske, ali i regiona. Veliki intelektualni kapacitet koji posjedujemo omogućavaće da i u narednom periodu, prepoznamo i predlažemo rješavanje problema, kako na makroekonomskom, tako i na nivou preduzeća, organizacija i institucija. Udruženje će u budućnosti nastojati svojim članovima omogućiti profesionalno napredovanje kroz kontinuirane edukacije i razmjenu informacija u uspostavljenoj „mreži“ članova i formalizovane oblike informisanja o svim bitnim pitanjima iz oblasti ekonomije.

Plan je unaprijediti postojeće aktivnosti, kreirati nove oblike edukacija i savjetodavnih usluga, te intenzivirati rad na privlačenju novih članova i saradnika iz cijele RS i regiona koji bi svojim znanjem doprinijeli daljnjem unapređenju našeg rada.

S obzirom da smo isključivo strukovno Udruženje, i u narednom periodu ćemo nastojati objektivno sagledavati ekonomsku stvarnost Srpske i u tom smislu, ponuditi konkretne prijedloge i rješenja.

 

Udruženje u brojkama:

Brojimo više od 240 članova iz cijele Republike Srpske.

Aktivni smo u: Banjaluci, Doboju, Brčkom, Istočnom Sarajevu, Sarajevu, Mostaru, Trebinju, Bijeljini, Tuzli, Tesliću…

Radimo: projekte, studije izvodljivosti, strategije, marketing i biznis planove, analize, elaborate…

Organizovali smo preko 90 događaja, kojima je prisustvovalo više od 6300 učesnika, među kojima je preko 50 seminara, 20 konferencija i okruglih stolova, te veliki broj treninga, radionica

Statut Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT možete preuzeti ovdje:

 

Statut udruženja