U nastavku se nalaze prelinimirani rezultati održanih izbora na dan 6.12.2023.godine

 

Preliminari rezultati

Spisak članova koji su glasali