Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 11. Statuta Udruženja, predsjednik saziva 19.redovnu sjednicu Skupštine Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT, koja će se održati 17.5.2024. u Banjoj Luci u prostorijama hotela Integra na adresi Kralja Petra I Karađorđevića 129, s početkom u 19 h.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda 19. sjednice Skupštine Udruženja;
  2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne – 18.sjednice Skupštine;
  3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Udruženja za poslovnu 2023.godinu
  4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju programa rada i finansijskog plana Udruženja za 2024.godinu;
  5. Tekuća pitanja -razno

Molimo sve članove Skupštine da se odazovu pozivu. U  slučaju spriječenosti članova da prisustvuju sjednici Skupštine, isti su dužni da blagovremeno obavijeste stručne službe Udruženja.

Banjaluka, 7.5.2024. godine

                                                                                                                   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                         Miloš Todorović