Udruženje ekonomista RS SWOT potpisalo  je Memorandum o međusobnoj saradnji sa neprofitnim Udruženjem tržišnih tehničara Južne i Istočne Evrope (SEEMT), na realizaciji projekata iz više oblasti, a koji su od zajedničkog interesa.

SEEMT je kao neprofitna organizacija posvećena promovisanju i razumijevanju tehničke analize i njene uloge u bihevioralnim finansijama kao ključnom investicionom alatu.

Saradnja će se odvijati na planu razvoja i unapređenja znanja ekonomske struke na polju tehničkih analiza u oblasti finansijskog menadžmenta.