Najveća prosječna plata isplaćena u regionu prema podacima za maj je u Sloveniji i iznosila je 1.050 evra, dok je najmanja bila u Makedoniji, iznosila je svega 372 evra. Istovremeno, prosječna plata za maj isplaćena u Hrvatskoj bila je 813 evra, Crnoj Gori 510 evra (podaci za jun), Bosni i Hercegovini 439 evro, a u Srbiji 409 evra.

Zanimljivo je da je prema stanju u prošloj godini najviše narasla prosječna plata u Hrvatskoj i to za 63,47 evra, a najmanje u Crnoj Gori, svega sedam evra.

Nizak nivo rasta prosječnih plata imale su i Bosna i Hercegovina, svega 11,71 evro, te Makedonija sa svega 9,05 evra. (Agencije)