BANJALUKA – Građani koji žele da učestvuju u nagradnoj igri “Deset računa izbroji i stan osvoji”, koju organizuje Vlada RepublikeSrpske već mogu početi da skupljaju fiskalne račune i slipove koje dobijaju prilikom plaćanja kreditnim karticama, ali još uvjek ne treba da ih šalju. Prema kriterijumima nagradne igre u izvlačenju će moći da učestvuju računi i… Pročitaj više »

BEČIĆI – U Bečićima je počeo deveti samit ministara finansija, guvernera centralnih banaka i poreskih uprava zemalja zapadnog Balkana. Tema ovogodišnjeg samita je finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima usporenog privrednog rasta u evrozoni. Organizator samita je Savez ekonomista Srbije, uz glavnog partnera NIN, a i ove godine institucionalni partner je Udruženje ekonomista Republike… Pročitaj više »

BANJA LUKA – Komercijalna banka a.d. Banja Luka je bila učesnik na 14. međunarodnom Simpozijumu o korporativnom upravljanju pod nazivom „Održivi razvoj malih ekonomija u uslovima industrijske reveolucije 4.0 – šanse i ograničenja„ . Na temu „ Odgovor bankarskog sektora na izazove industrijske revolucije 4.0 “, jedan od panelista bio je i predsjednik Uprave Komercijalne… Pročitaj više »

JAHORINA – Na Jahorini je 23. i 24. aprila 2019. godine održan četvrti “Jahorina ekonomski forum” pod nazivom “Ekonomija novog doba – inovacije, digitalizacija i komunikacione tehnologije kao baza ekonomskog razvoja”. Ovogodišnji forum ikupio je 550 učesnika iz 14 zemalja. Događaj je pratilo 80 akreditovanih predstavnika medija. Forum je otvorio izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike… Pročitaj više »

BANJA LUKA – Predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, ujedno i predsjednik Upravnog odbora Komercijalne banke a.d. Banjaluka, dr Boško Mekinjić, posjetio je  Udruženje banaka Srbije. Kako se navodi u saopštenju banke, njega je tom prilikom ugostio generalni sekretar UBS, Vladimir Vasić, koji je istakao da je Udruženje banaka Srbije ponosno na odličnu… Pročitaj više »

Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini je i dalje adekvatno kapitalizovan, likvidan i profitabilan, te se bilježi smanjenje kreditnog rizika koji je u prethodnim godinama predstavljao ključni faktor koji je ugrožavao stabilnost bh. bankarskog sektora, rekao je u intervjuu za „SWOT.BA“ Senad Softić, guverner Centralne banke BiH. Prema njegovim riječima, na osnovu indikatora finansijskog zdravlja,… Pročitaj više »

O tome gdje se danas nalazi region 10 godina nakon velike svjetske keonomske krize razgovarali smo sa Aleksandrom Vlahovićem predsjednikom Saveza ekonomista Srbije. Upravo to pitanje će biti i glavna tema ovogodišnjeg Kopaonik Biznis Foruma, koji organizuje Savez ekonomista Srbije. Koja je ključna tema ovogodišnjeg Kopaonik biznisa foruma? VLAHOVIĆ: Tema ovogodišnjeg Kopaonik Biznis Foruma je:… Pročitaj više »

Ban­kar­ski sek­tor u BiH je pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma la­ni ostva­rio do­bit od 367,1 mi­li­on ma­ra­ka, a nje­go­va sta­bil­nost pri­o­ri­tet je u idu­ćem pe­ri­o­du, is­ta­kao je pred­sjed­nik Upra­ve Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke Ba­nja­lu­ka i pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja ba­na­ka BiH Bo­ško Me­ki­njić.  GLAS: Ne­dav­no ste ime­no­va­ni za pred­sjed­ni­ka Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja ba­na­ka BiH, ko­ji će bi­ti Va­ši pri­o­ri­tet… Pročitaj više »

BANJA LUKA – Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Srbije, Komercijalne banke ad Banja Luka, nagradila je novčanim nagradama u vidu štednog uloga  na cvrčak slobodnoj štednji tri najboljarada. Prvu nagradu u iznosu 1000,00 KM, osvojila je Romana Roganović, učenica Gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, druga nagrada je u iznosu od 600,00 KM, pripala je Savi… Pročitaj više »