Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT organizovalo je u Petak 14. novembra u Hotelu Talija Okrugli sto na temu jačanja uloge interne revizije u javnom sektoru Republike Srpske. Ovaj skup organizovan je u okviru projekta Praćenja i analize transparentnosti finansiranja javnih preduzeća i opština u Republici Srpskoj, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i… Pročitaj više »

SWOT-seminar-Zakon o javnim nabavkama

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 14. oktobra u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 21. oktobra u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom „Novi instituti i rješenja u novom Zakonu o Javnim nabavkama“. Seminarima je prisustvovalo više od 140 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice. Predavači su bili su… Pročitaj više »

U Tesliću je 20. i 21.06.2014 godine, u sklopu projekta „ Praćenje i analiza transparentnosti finansiranja javnih institucija i opština u Republici Srpskoj“ održana radionica na temu Finansijsko izvještavanje javnih preduzeća i lokalnih zajednica-mamac za medijsku priču. Svrha radionice je bilo upoznavanje medija sa finansijskim izvještajima javnih preduzeća, načini istraživanja kao i upoznavanjem sa korišćenjem… Pročitaj više »

U Banjoj Luci je 13.06.2014 godine, u sklopu projekta „ Praćenje i analiza transparentnosti finansiranja javnih institucija i opština u Republici Srpskoj“ održan okrugli sto na temu Uloga i značaj interne revizije kao instrumenta kontrole javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave. Svrha okruglog stola je kreiranje radne grupe koja će analizirati trenutno stanje u oblasti… Pročitaj više »

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 11. marta u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 21. marta u hotelu „Termag“ na Jahorini organizovalo seminare, koji su bili posvećeni novom Zakonu o javnim nabavkama. Predavači na seminarima, kojima je prisustvovalo više od 90 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice, bili su g-đa Dragana Ribić,… Pročitaj više »

BANJALUKA – Udruženje ekonomista RS SWOT organizovalo je 7. marta u Banjoj Luci, u hotelu “Bosna”, prezentaciju o izmjenama Zakona o reviziji javnog sektora, kao i prezentaciju jedinstvenog portala javnih institucija u Republici Srpskoj www.institucije.org. Prezentaciji je prisustvovalo oko 30 učesnika iz javnih preduzeća, opština i gradova, Republičkog tužilaštva, Glavne službe za reviziju javnog sektora… Pročitaj više »

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 21. februara u hotelu „Bosna“ u Banjaluci organizovalo seminar, koji je bio posvećeni novom Zakonu o javnim nabavkama. Predavači na seminaru, kojem je prisustvovalo više od 100 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice, bili su g-đa Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, i… Pročitaj više »

Udruženje ekonomista RS SWOT organizovalo je 20.11.2013. godine u Brčkom, u hotelu Jelena, seminar posvećen Nacrtu novog zakona o javnim nabavkama, lancu nabavke i najčešćim razlozima za poništenje postupaka javnih nabavki. Predavači na seminaru, kojem je prisustvovalo 65 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice bili su: g-đa Đinita Fočo, direktor Agencije za javne nabavke… Pročitaj više »

Nakon završetka izrade "Predstudije razvoja poslovnih zona u Istočnom Sarajevu", Udruženje eknomista RS SWOT održalo je prezentaciju 23.10.2013 godine u prostorijama Administrativnog centra grada Istočno Sarajevo.  Pet opština iz sastava grada Istočno Sarajevo je kandidovalo oko dvadeset lokacija koje su tretirane navedenom predstudijom. Identifikovano je pet poslovnih zona na teritoriji grada, gdje bi ulaganjem 22… Pročitaj više »