PETROVO – Izgradnja banjsko-turističkog kompleksa “Terme Ozren” u Kakmužu, kod Petrova, vrijednog oko tri miliona evra, teče planiranom dinamikom, pa bi radovi na objektu trebalo da budu završeni do kraja ove godine. U to se uvjerila Dragica Kovač, ministarka trgovine i turizma Republike Srpske, koja je zajedno s načelnikom opštine i investitorom posjetila gradilište, nakon… Pročitaj više »

SARAJEVO – Heta Asset Resolution, “loša banka” bivše Hypo Alpe Adria, povlači se iz Bosne i Hercegovine, izvještava Indikator.ba. Nakon Srbije, ova institucija koja je imala zadatak da unovči imovinu posrnule austrijske banke a potom se likvidira, okončava posao i u našoj zemlji, te u Crnoj Gori. Kako je portal Indikator.ba ranije izvijestio imovinu HETA… Pročitaj više »

JA­HO­RI­NA – Mi­nis­tar za naučno­te­hno­lo­ški ra­zvoj, vi­so­ko obra­zo­va­nje i in­for­ma­ci­ono druš­tvo RS Srđan Rajčević otvo­rio je danas 18. međuna­ro­dni sim­po­zi­jum “In­fo­teh – Ja­ho­ri­na”, čiji je or­ga­ni­za­tor Elek­tro­te­hnički fa­kul­tet (ETF) Uni­ver­zi­te­ta u Is­točnom Sa­ra­je­vu. Za­ložio se za ade­kva­tni­ju sa­ra­dnju aka­dem­ske i po­slo­vne za­je­dni­ce, te je na­ja­vio da će za sva­ki pi­lot pro­je­kat u sfe­ri naučno­is­traživačkog ra­da… Pročitaj više »

BANJALUKA  – Isporuka regresiranog dizel-goriva, koje poljoprivrednici u Srpskoj plaćaju po cijeni nižoj od maloprodajne za 0,60 KM po litru, počinje krajem mjeseca, a ratari ističu da “plavi dizel” stiže u pravo vrijeme jer se užurbano pripremaju za proljećnu sjetvu. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kažu da su podjelu regresiranog dizela tempirali za… Pročitaj više »

Australijanci znaju zašto žive. Kompanija Ernst & Young ponudila je svojim zaposlenima od 6 do 12 nedjelja odmora „za život“. Šta to znači? Vrijeme koje vam kompanija nudi možete iskoristiti za putovanja, obavljanje nekog drugog posla ili jednostavno odmaranje u toplini doma. Kompanija je takođe ponudila svojim zaposlenima sa djecom da koriste raspuste i praznike… Pročitaj više »

BANJALUKA – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH započela je proces deregistracije 1.121 poreskog obveznika koji nisu podnijeli zahtjev za korišćenje elektronskih usluga, a oni koji imaju dugovanja prije brisanja iz sistema moraće da izmire sve obaveze kako bi izbjegli prinudnu naplatu. Prijave PDV-a i akcizne prijave u pisanoj formi u BiH su ove godine… Pročitaj više »

BANJALUKA – Predstavnici preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” i konzorcijuma koji čine kompanije “Integral inženjering” iz Laktaša i “Granit” iz Skoplja potpisali su danas u Banjaluci ugovor o izgradnji prve faze autoputa na Koridoru “5c” kroz Republiku Srpsku, na pravcu između petlji “Johovac” (Tovira) i “Rudanka” (Kostajnica), u vrijednosti 62,5 miliona evra. U ime investitora “Autoputeva… Pročitaj više »

TREBINJE – Građevinski radnici u istočnoj Hercegovini se moraju što prije sindikalno organizovati kako bi ostvarili svoja prava, a na taj bi se način zaustavio i egzodus radnika ne samo iz ovog dijela, već i iz svih krajeva Republike Srpske. Ovo je zaključeno nakon sastanka predstavnika svih sindikalnih organizacija iz oblasti građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti… Pročitaj više »

VIŠEGRAD – Mljekara “Pađeni” iz Bileće počela je otkup mlijeka od proizvođača sa područja Višegrada, a za subvencije proizvođačima opština Višegrad izdvojila je 14.000 KM. Načelnik opštinskog Odjeljenja za lokalni razvoj, privredu i društvene djelatnosti Ana Bogdanović rekla je da je odlukom o podsticajima u poljoprivredi, kao i prošle godine, predviđeno 100.000 KM. “S obzirom… Pročitaj više »