BANJALUKA – Bilansna suma bankarskog sektora u RS u prvom kvartalu ove godine manja je za tri osto u odnosu na kraj prošle godine, navedeno je u izvještaju o stanju u bankarskom sektoru RS Agencije za bankarstvo RS.

BANJALUKA, MOSKVA – Agencija za bankarstvo RS upoznata je s aferom koja potresa rusku VEFK banku i pomno prati situaciju kako se ne bi negativno odrazila na klijente njihovog ogranka u RS – banjalučku IEFK banku, potvrdili su u toj instituciji.

BANJALUKA – Prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na kredite, prema izvještajima banaka iz RS, u prošloj godini iznosile su 9,90 odsto, a u prva tri mjeseca ove godine iznosile su 10,34 odsto, potvrđeno je u Agenciji za bankarstvo RS.

SARAJEVO – Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH, s Harisom Ihtijarevićem na čelu, usvojio je odluku o privremenom reprogramu kreditnih obaveza građana u bankama, čime je otvoren prostor za rješavanje problema brojnih osoba koje u ovom trenutku ne mogu redovno servisirati svoje kreditne obaveze.

ZAGREB – Brokerska društva “Fima vrijednosnice” i “Interkapital vrijednosni papiri” najavila su spajanje u novu brokersku kuću “Fima Interkapital”.

BANJALUKA – Berze u BiH jedine su u regionu koje su ove godine investitorima u akcije kompanija generalno nastavile donositi gubitke, za razliku od ostalih tržišta koja bilježe veći ili manji oporavak.

BANJALUKA – Tržišni inspektori RS su kontrolom dva potrošačka kredita u UniCredit banci i dva u Raiffeisen banci u Banjaluci, konstatovali jednostrano povećanje kamatne stope, donijeto odlukom banaka, što nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH, potvrdila je glavni republički tržišni inspektor Borka Surtov.

SARAJEVO/BANJALUKA – Inspektori Federalne uprave inspekcija i Inspektorata Republike Srpske počeli su juče kontrole u bankama zbog nezakonitog podizanja kamatnih stopa na odobrene kredite, potvrđeno nam je u ovim institucijama.

BANJALUKA – “Hypo Broker”, Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Hypo Alpe-Adria-Bank Banja Luka, agent je treće emisije akcija akcionarskog društa Olimpijski centar Jahorina, vrijedne 16 miliona KM, što je ujedno i drugo najveće prikupljanje kapitala putem javne ponude na Banjalučkoj berzi, saopšteno je iz Hypo banke.

BANJALUKA – Vlada RS je od Agencije za bankarstvo RS zatražila da provjeri zakonitosti obračuna i naplate kamata po ranije zaključenim ugovorima i odobrenim kreditima banaka, te preduzme zakonski odgovarajuće mjere.