BANJALUKA – Pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu RS Milanka Šopin rekla je da Nacrt zakona o prenosu prava svojine na kapitalu RS u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave definiše da ono što je sada u portfelju Akcijskog fonda RS i gdje je vlasnik RS u tom procentu se to prenosi na… Pročitaj više »

SARAJEVO – Bosna i Hercegovina bolje podnosi ekonomsku krizu nego pojedine zemlje u regiji. Ovaj zaključak nameće se nakon analize uporednih podataka o padu obima spoljnotrgovinske razmjene, prilivu stranih investicija, te padu javnih prihoda u pet zemalja bivše Jugoslavije, izuzimajući Sloveniju, koja je već objavila da je izašla iz recesije.

BANJALUKA – Ministar finansija Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da su ukupni prihodi ove godine manji za oko 15 odsto, u odnosu na prošlu godinu, a da se najveći dio odnosi na indirektne poreze.

BANJALUKA – Republika Srpska dobila je spor pred Arbitražnim tribunalom u Cirihu koji je protiv nje pokrenuo “Raiffeisen Investment” AG Beč u februaru 2008, potražujući više od dva miliona dolara na ime neplaćene naknade za pružene konsultantske usluge u procesu privatizacije “Telekoma Srpske”, potvrđeno je u Ministarstvu finansija RS.

BANJALUKA, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS dodijelilo je u prošloj godini 600.000 maraka za 77 malih preduzeća koja su do 28. avgusta ove godine trebalo da završe proces uspostavljanja sistema kvaliteta.