SARAJEVO – Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić izjavio je da se u BiH u svakom trenutku mora znati stvarno stanje, da li je u suficitu ili deficitu, a ne da Međunarodni monetarni fond (MMF) dođe i utvrdi deficit na godišnjem nivou od 2,2 milijardi KM.

SARAJEVO – Pet banaka dostavilo je juče do 16 sati izjašnjenje o preporukama ombudsmana u vezi s usklađivanjem njihovog poslovanja sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH, potvrđeno je iz Kancelarije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH.

BANJALUKA – Poslanici Narodne skupštine RS usvojili su Zakon o komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora RS, kojim se uređuje osnivanje, način rada i ovlašćenja ovog tijela, kao i način međusobne saradnje i koordinacije Komisije za hartije od vrijednosti RS, Agencije za bankarstvo RS i Agencije za osiguranje RS.

BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je Zakon o energetici, kojim se na jedinstven način uređuje tržište energije na principima demonopolizacije, konkurentnosti, ravnopravnosti i zaštite prava svih strana i sigurnosti snabdijevanja energijom.

BANJALUKA – Vlada RS prihvatila je Informaciju o privatizaciji preduzeća iz oblasti naftne industrije RS u kojoj se navodi da je Vlada do danas, u skladu sa zakonom i Ugovorom o prodaji, izmirila obaveze preduzeća u ukupnom iznosu od 188.574.196 KM na teret sredstava ostvarenih privatizacijom državnog kapitala.

SARAJEVO – Usvajanjem zakona o akcizama neće doći do poskupljenja kafe na tržištu BiH, rekao je predsjednik Grupacije prerađivača i distributera kafe Spoljnotrgovinske komore BiH Zoran Miljuš.

BANJALUKA – Vlada RS dala je saglasnost za aneks Ugovora o prodaji akcija državnog kapitala u Robnoj kući “Boska” između Vlade RS i konzorcijuma “Delta-Zekstra” iz Beograda, kojim se mijenja rok za uplatu kupoprodajne cijene.

BANJALUKA – Vlada RS dala je saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva da preduzeću “Swisslion – Industrija alata Trebinje” odobri 500.000 KM, koja su budžetom RS za ovu godinu predviđena za sufinansiranje podsticaja izvoza.