BROD/BANJALUKA – Radnici Rafinerije nafte u Brodu održali su danas jednočasovni štrajk upozorenja u krugu preduzeća sa koga je od rukovodstva Rafinerije zatraženo da prestane da krši prava radnika zagarantovana Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom preduzeća.

SARAJEVO – Povećanje evropske referentne kamatne stope (Euribor) imaće uticaj na rast kamatnih stopa u BiH na dugoročne kredite ugovorene po promjenjivim kamatama, upozoravaju bankari.

SARAJEVO – Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević izjavio je da će jedna od potencijalnih prednosti sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evropskim udruženjem slobodne trgovine (EFTA) biti privlačenje kapitala u BiH.

BANJALUKA – Otežana naplata svih potraživanja, a posebno veliko kašnjenje u otplati kredita, negativno su se odrazile na poslovanje mikokreditnog sektora u Republici Srpskoj u prošloj godini.

BANJALUKA – Negativan trend u poslovanju malih preduzeća u Republici Srpskoj iz prošle godine nastavljen je i u prvim mjesecima 2011, a samo u prvoj polovini marta odjavljeno je čak 159 preduzeća.

BRISEL – Nezaposlenost, kako se navodi u najnovijoj procjeni Evropske komisije, ostaje velika nevolja regiona, pa je tako u Srbiji i Hrvatskoj došlo do osjetnijeg porasta nezaposlenosti, s tim da je BiH rekorder sa 42,7 odsto nezaposlenih radno sposobnih građana

BANJALUKA – Da BiH uvozi “sve i svašta”, pokazuju i podaci da među stotinama hiljada artikala koji pređu granice iz inostranstva stiže čak i lišće, grane, golubovi, ruže, čekinje domaćih ili divljih svinja, te ljudska kosa.

BANJALUKA – Prosječne nominalne i efektivne kamatne stope na kredite banaka u RS smanjene su lani u odnosu na 2009. godinu, ali, prema najavama bankara, taj trend neće se nastaviti u ovoj godini, a može se očekivati i povećanje kamatnih stopa.

BANJALUKA – Stvaranjem sopstvenog brenda i orijentacija na proizvodnju za domaće tržište, umjesto lon poslova, primarni je put kojim se domaće tekstilne firme mogu uspješno izboriti sa krizom i profitabilno poslovati, ocjenjuju ekonomski analitičari.