BANJALUKA – MG Mind Mladena Milanovića Kaje nastavio je povećavati udio u banjalučkoj Novoj banci, te sada posjeduje više od četvrtine akcija ove banke, izvještava Indikator.ba. MG Mind je stekao dodatnih jedan odsto akcija nakon blok posla 19. juna u kojem je protrgovano 1.361.548 akcija u vrijednosti od oko 817 hiljada KM. Nakon ove tansakcije

BANJALUKA – Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, koja boravi u posjeti SAD, izrazila je zadovoljstvo tokom susreta sa predstavnicima kompanije “En-Si-Ar” /NCR/ u Atlanti da je radom “En-Si-Ar-a” Banjaluka omogućeno Srpskoj da postane dio globalnog tržišta i da se nađe na listi svjetskih destinacija za softvere, naučne inovacije i tehnologije. Cvijanovićeva je navela da je

BANJALUKA, NEUM – Građani koji za vrijeme godišnjeg odmora ne mogu sebi da priušte ljetovanje na hrvatskoj, crnogorskoj ili drugim obalama, ili oni koji ne žele putovati van granica BiH, s manje novca mogu sebi priuštiti kvalitetan godišnji odmor na nekim od domaćih turističkih destinacija. U Turističkom uredu Neuma kažu da je Neum najčešće tranzitno

BANJALUKA – Isplatu iz Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda (EPF) u ovoj godini dobilo je 19 korisnika, a najveći pojedinačni iznos bio je 1.212 maraka. Istakla je to za “Glas Srpske” izvršna direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak, naglasivši da je najmanji isplaćeni iznos do sada 139 maraka. – Iznos koji je

VAŠINGTON – Kineska globalna inicijativa “Jedan pojas, jedan put” mogla bi ubrzati ekonomski razvoj i smanjiti stope siromaštva u desetinama zemalja u razvoju, ocjenjuje se u najnovijem izvještaju Svjetske banke. Ta inicijativa – koja podrazumeva izgradnju luka, željeznica, puteva i mostova, ali i druge investicije koje povezuju Kinu sa Evropom preko centralne i južne Azije

Najbogatiji Francuz i generalni direktor francuskog konglomerata LVMH, Bernar Arno, pridružio se listi najbogatijeg svjetskog trojca čije bogatstvo prelazi 100 milijardi dolara. Tako se uz Džefa Bezosa i Bila Gejtsa, ovaj 80-godišnji preduzetnik smjestio na treću poziciju Blumbergovog indeksa bogatstva sa svojih 100,4 milijardi dolara, čime je s liste srušio Vorena Bafeta. Poređenja radi, Arnoovo bogatstvo od

BANJALUKA – Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da banjalučko preduzeće “Jelšingrad livar” nije u krizi i da nije ugrožen njegov opstanak, te da je moguća samo promjena vlasnika od koje menadžment ne očekuje negativne posljedice. “Vlada nije razmatrala opciju da bude kupac akcija i u ovom trenutku to i

PRI­JE­DOR – Ra­dni­ci ru­dni­ka “Ar­ce­lorMit­tal Pri­je­dor” u po­ne­dje­ljak, 24. ju­na, stu­piće u je­dnočaso­vni štrajk upo­zo­re­nja, na­jav­lje­no je u pe­tak iz Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ovog ru­dni­ka. “Ra­zlo­zi su odlu­ka kom­pa­ni­je o otpu­šta­nju 300 ra­dni­ka, ne­pri­hva­ta­nje zah­tje­va Skup­šti­ne sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ‘Ar­ce­lorMitta­la’ o po­većanju pla­te i po­tre­ba da se za­šti­te ra­dna mjes­ta i spri­ječi odla­zak ra­dni­ka sa ovih pros­to­ra”,

NEVESINJE – Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević posjetio je danas tekstilno preduzeće “NJu nets” koje se bavi proizvodnjom reklamne, radne i sportske odjeće i obećao pomoć kroz projekte i mjere Ministarstva ovom, ali i drugim preduzećima iz tekstilne industrije. Petričević je rekao da preduzeće “Nju nets” može biti pozitivan primjer poslovanja u

SARAJEVO – Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) danas je donijela Odluku o cijenama usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama, a u skladu sa sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana koji stupa na snagu 1. jula. Operateri će u periodu od 1. jula 2019. godine do