BA­NJA­LU­KA – Pro­te­klog vi­ken­da u ba­nja­lučkom par­ku “Mla­den Sto­ja­no­vić” održana je je­se­nja ma­ni­fes­ta­ci­ja “Run&Mo­re PARK”, u okvi­ru ko­je je upri­ličena trka “Sber­bank 5K BIZZ UP Run”. Sber­bank Ba­njalu­ka je bi­o po­no­sni spon­zor ove trke, ko­ja je na­mi­je­nje­na kom­pa­nij­skim ti­mo­vi­ma. Ale­ksan­dar Ke­sić, pred­sje­dnik Upra­ve Sber­bank Ba­njalu­ka, izra­zio je za­do­volj­stvo što je Sber­bank spon­zor ova­ko značaj­ne ma­ni­fes­ta­ci­je,

BANJALUKA – Za nagradnu igru “Deset računa izbroji i stan osvoji”, koju je organizovala Vlada Republike Srpske s ciljem suzbijanja sive ekonomije, do sada je stiglo više od 784.000 koverata. – Očekujemo milion koverata do 22. septembra, kada će biti izvučen dobitnik prvog stana – izjavila je Јelena Stojaković, portparolka nagradne igre. Cilj nagradne igre

SARAJEVO – Više od 500 članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i svih rudnika uglja, okupilo se danas ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon okupljanja i početnog skandiranja, blokirali su cestu pored zgrade Vlade FBiH i najavili sastanak sa nadležnim u 12 sati. Oni su jutros autobusima krenuli iz Zenice,

BANJALUKA, SARAJEVO, ZAGREB – Izgradnja mosta na Savi kod Gradiške počinje polovinom narednog mjeseca, potvrđeno je “Nezavisnim” u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH. Naime, kako je “Nezavisnim” rekao Igor Pejić, sekretar Ministarstva, u ovom trenutku ne postoje prepreke za početak radova do polovine narednog mjeseca, odnosno unutar roka od 105 dana od potpisivanja ugovora. “U

BANJALUKA – Bolji uslovi poslovanja u Srpskoj najavljeni su nacrtom izmjena Zakona o Garantnom fondu. Nacrtom je predviđeno povećanje garancija i do 70 odsto za kredite u privredi, ali i mogućnost da se trgovinskom sektoru garantuje, kada zatraže sredstva od banaka. Šta će to značiti u praksi? Ako ste vlasnik preduzeća i primjera radi, tražite

​SARAJEVO – Sudbina rudnika mrkog uglja Breza i Zenica, kao i njihovih 2.800 zaposlenih, u najboljem slučaju je neizvjesna s obzirom na katastrofalnu finansijsku situaciju i dugovanja, koja se mjere stotinama miliona maraka, a zbog čega su im računi u blokadi. Prema zvaničnim podacima, samo prema Poreskoj upravi Federacije BiH zbirno duguju preko 200 miliona

NJUJORK – Zaposlene žene doprinose više od 7.000 milijardi dolara američkoj ekonomiji, a prema procjenama do 2030. biće čak 45 odsto zaposlenih singl žena u SAD, i to dobi između 25 do 44 godine. To će biti najveći udio neudatih zaposlenih žena u istoriji, pokazalo je istraživanje Morgan Stanley (MS) do kojeg su došli koristeći

BANJALUKA – Poreska uprava RS u prvih šest mjeseci ove godine postupcima prinudne naplate blokirala je skoro 20.000 žiro-računa preduzeća, ustanova, organizacija, kao i ličnih računa stanovnika Republike Srpske. Prema riječima direktora Poreske uprave Gorana Maričića, riječ je o ukupno 19.828 blokiranih žiro-računa pravnih i fizičkih lica, dok ih je u istom periodu prošle godine

SARAJEVO – Međunarodna rejting agencija Standard and Poor's (S&P) objavila je da kreditni rejting Bosne i Hercegovine ostaje „B“ s pozitivnim izgledima. Pozitivni izgledi se zasnivaju na očekivanju analitičara ove agencije da će se ekonomski izgledi BiH poboljšati ukoliko vlast bude formirana do kraja godine, te na očekivanjima da će nova vlast regulisati status programa

LON­DON – Pi­lo­ti “Bri­tish Airwaysa” za­počeli su juče dvo­dne­vni štrajk jer traže po­većanje pla­ta, zbog čega je ot­ka­za­no vi­še sto­ti­na le­to­va. Po­slje­di­ce štraj­ka mo­gle bi se osjećati da­ni­ma, a list “Gu­ar­di­an” pi­še da će bi­ti po­gođeno oko 145.000 pu­tni­ka. Pre­ma pro­cje­ni sin­di­ka­ta, dan štraj­ka ko­štaće kom­pa­ni­ju oko 40 mi­li­ona bri­tan­skih fun­ti. Većina od 850 le­to­va